Mjesečni arhivi: svibanj 1903.

Dopisi, predstavke i prijave DORH-u

Dopisi, predstavke i i prijave Društva Marjan DORH-u vezane za izvođenje šumarskih radova u Park šumi Marjan, poslovanje i postupanje Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan, postupanje Građevinske inspekcije, postupanje Konzervatorskog odjela u Splitu, postupanje stručnih službi Grada Splita i gradonačelnika vezano za Park šumu Marjan

02.10.2014. Kaznena prijava (šumarski radovi)

Dokaz 10: Kartografski prikaz GJ. “Park šuma Marjan”
Dokaz 15: Izvadak iz zahtjeva za izmjenom PPU-a i GUP-a grada Splita
Dokaz 17: Vegetacijska karta PŠ Marjan
Dokazi 20:
Preslika Upita Društva Marjan po Zakonu o pravu na pristup informacijama Javnoj ustanovi od 23.06.2014.
Preslika reagiranja Društva Marjan na odgovor Javne ustanove na upit po Zakonu o pravu na pristup informacijama od 28.07.2014. 
Preslika upita Društva Marjan po Zakonu o pravu na pristup informacijama Upravnom vijeću Javne ustanove od 19.08.2014.
Dokaz 23: Preslika upita Društva Marjan Javnoj ustanovi od 23.06.2014.
Dokaz 24. Preslika odgovora Javne ustanove Društvu Marjan od 04.07.2014. 
Dokaz 28: E-mail poruka gradonačelniku od 04.04.2014.
Dokaz 29: Dopis gradonačelniku od 24.04.2014. 
Dokaz 30: Dopis Gradskom vijeću Grada Splita od 06.05.2014.
Dokaz 32: E-mail poruka Hrvatske šumarske komore – Licencije

__________________________________________________

14.10.2014. Dopuna kaznene prijave (mišljenje sudskog vještaka za šumarstvo, dokaz za nezakonitu sječu šume, nezakonita prodaja zemljišta, dokazi nezakonitog postupanja Javne ustanove)

Dopuna Dokaza 14: Preslika ZK uloška za čest.zem 8443/2
Dokaz 37. Preslik članka iz Slobodne Dalmacije od 05. lipnja 2014.
Dokaz 39. Preslik članka iz Slobodne Dalmacije od 04. listopada 2014.

__________________________________________________

15.12.2014. Dopuna kaznene prijave (financijsko poslovanje Javne ustanove)

Dokaz 47: Osvrt na Revizorsko izvješće od 11.07.2014.

____________________________________________________

19.01.2015. Dopuna kaznene prijave (šumarski radovi)

__________________________________________________

16.03.2015. Dopuna kaznene prijave (šumarski radovi)

Dokaz 65: Video emisije “Čiji je Marjan”
Dokaz 66: Preslik Službenog glasnika br. 1/06, str. 35
Dokaz 67: GUP – Uvjeti korištenja s označenom lokacijom izgrađene stambene zgrade
Dokaz 68: Preslik ZK uloška za čest.zem. 8432/1
Dokaz 69: Preslik str. III Programa gospodarenja
Dokaz 70: Preslik ZK uloška za čest.zem. 7664/1

___________________________________________________

16.06.2015. Dopis za provjeru vlasništva šume

Prilog: Sudska praksa – vlasništvo šume – Vrhovni sud, Ustavni sud, Sabor RH

__________________________________________________

28.04.2016. Kaznena prijava (protupravna gradnja)

__________________________________________________

14.07.2016. Prijava neprijavljivanja kaznenog djela – protupravna gradnja na k.č. 9388/3

__________________________________________________

09.08.2016. Prijava neprijavljivanje kaznenog djela – protupravna gradnja na k.č. 9175

_________________________________________________

17.08.2016. Prijava (izvođenje i naplata šumarskih radova)

_________________________________________________

29.11.2016. Dopuna kaznene prijave (Predstavka – zastava)

_________________________________________________

24.07.2017. Dopuna prijave (izvođenje i naplata šumarskih radova)

_________________________________________________

13.12.2018. Prijava protupravne nadogradnje – Bene

_________________________________________________

20.12.2018. Upis posebnog pravnog režima

________________________________________________

Odbačaji prijava i predstavki DORH-u

23.05.16. Odbačaj kaznene prijave od 02.10.2014. i njenih dopuna od 14.10.2014, 20.10.2014., 15.12.2014., 19.01.2015. i 16.03.2015. 

05.09.17. Odbačaj predstavke od 29.11.2016.

09.02.18. Odbačaj prijava od 28.04.2016., 14.04.2016., 09.08.2016. i 17.08.2016.

Postupanja DORH-a po utvrđenim nezakonitostima

21.11.2017. Zahtjev DORH-a prema Gradu Splitu za izdavanje tabularne izjave zbog pravno neutemeljenog upisa prava vlasništva

Nezakonito izgrađene građevine u Park šumi Marjan

(Sl.gl. Grada Splita br. 1/06 , 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14, 55/14-pročišćeni tekst)

Službeni glasnik 55/14 – GUP pročišćeni tekst

Katalog nezakonito izgrađenih građevina u Park šumi Marjan

Mjesta nelagalno izgrađenih građevina u Park šumi Marjan (GUP – namjena i korištenje površina)

Stručna mišljenja i očitovanja o nezakonitoj gradnji u Park šumi Marjan

19.11.2021. Očitovanje Grad Split

28.02.2019. Očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike – tradicijske naseobine

25.10.2018. Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – tradicijske naseobine

Stav izrađivača ID PPUG

Službeni stav izrađivača IDPPUG-a Splita i IDGUP-a Splita

26.11.2018. Očitovanje Ministarstva kulture – tradicijske naseobine

MK

Kulturni krajolik poluotoka Marjan

30.01.2017. Reagiranje Društva arhitekata Splita (DAS) i ostalih hrvatskih udruženja arhitekata

12.05.2016. Očitovanje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – tradicijske naseobine

12.05.16. MZOIP

Očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirod

Protupravna gradnja u Park šumi Marjan – prijava USKOK-u

Medijski tekstovi i izjave Društva Marjan na temu legalizacije u Park šumi Marjan

20.01.2013. Naš ‘Merjan’: Da, gradili smo na divlje, ali ne damo svoju zemlju!

“Sanirati devastirana područja

“Tajnik Društva “Marjan” Srđan Marinić napominje kako bi prema Prostornom planu Grada Splita trebalo sanirati područja devastirana bespravnom gradnjom.

Zakonski u park-šumi nije moguće provesti legalizaciju. Da bi se uopće vidjelo što učiniti u vezi sa sanacijom tog područja, trebalo bi znati što je do sada izgrađeno legalno, a što nelegalno. No, nadležne službe izbjegavaju dati te podatke. Zašto ih kriju?  pita se Marinić.”

29.03.2013.  Marjanskih 69 traži papire – aktivisti prozivaju vijećnike: Kako ih nije sram?

“U Društvu “Marjan” kažu da je najviše nelegalnih objekata na području Bambine glavice

Sramota je za Grad da se jednoglasno legalizira bespravna gradnja na Marjanu, a kada ga treba zaštititi, nitko ne reagira! Kako ih nije sram, od prvog do zadnjeg vijećnika što su digli ruku za to, a nisu uopće reagirali kada smo tražili da se Marjan proglasi kulturnim dobrom?! Bitka za zaštitu Marjana traje godinama, a sada su nelegalni graditelji odjednom postali prioritet!
Ogorčena je to reakcija Srđana Marinića, tajnika Društva “Marjan”, na inicijativu Gradskog vijeća Vladi da se proglasi moratorij na rušenje bespravnih kuća unutar park-šume Marjan koje se ne mogu legalizirati po članku 6. zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, ili da se taj članak izmijeni.

Izvan pameti

22.05.2018. Kuće na Marjanu Komisija: ‘Ne’ legalizaciji

22.05.18. SD

“Predsjednik Društva Marjan Srđan Marinić predlaže sanaciju umjesto ozakonjenja bespravne gradnje, za koju tvrdi da nije pravno moguća u park – šumi.

-Nakon preciznog utvrđivanja stanja, kojim će se razlikovati građevine za tržište od onih koje su jedina nekretnina onih koji tu stalno žive, treba vidjeti, od slučaja do slučaja, što i pod kojim uvjetima i na koji način bi se pojedine nezakonite gradnje mogle što bezbolnije uklopiti u okoliš, naravno, uz sudjelovanje struke, prije svega, krajobraznih arhitekata – napominje Marinić.”

19.06.2018. Hoće li zbog interesa nekoliko Splićana posljedice trpjeti cijela država?!

14.11.2018. Stranka Pametno o mogućnosti legalizacije bespravnih objekata na Marjanu: Dakle, i Kila je tradicijska naseobina?!

17.11.2018. Objekti na Marjanu korak do legalizacije: za ministarstvo su i novogradnje u splitskoj park-šumi “tradicijske naseobine”!?

06.12.2018. Društvo Marjan o legalizaciji u Park šumi Marjan

07.12.2018. Komisija za urbanizam prebacila vruću lopticu: razmatrali smo tri opcije, neka o legalizaciji na Marjanu odluče gradski vijećnici

08.12.2018. Kakva je sudbina Marjana? Hoće li vijećnici političkom odlukom proglasiti “tradicijsku naseobinu”, iako u park-šumi ima vrlo malo autentičnih ruralnih objekata?

18.03.2019. Ministarstvo: legalizacija novije bespravne gradnje ne može se podvesti pod kategoriju “tradicijske naseobine”

25.08.2019. Društvo Marjan: ‘Pročitajte i vidite kakvim prijetnjama su izloženi oni koji se zalažu za cjelovitu zaštitu Park šume’

22.04.2021. Puljak i Marinić na Marjanu: Daju li nam Splićani povjerenje, pokrenut ćemo pošumljavanje, ukinuti promet i odbiti sve zahtjeve za legalizaciju

21.05.2021. Hoće li se rušiti kuće na Marjanu? Struka kaže da su bespravno izgrađene, ali na potezu je nova gradska vlast. Pogledajte i dokument koji smo dobili

30.06.2021. Grad nakon skoro deset godina uputio u proceduru 77 zahtjeva za legalizaciju objekata u Park-šumi. Po svemu sudeći, svi će biti – odbijeni!

Grafički prikaz nezakonitih

Popis

Legalizacija PPU

Čestice na kojima su izgrađene nelegalne građevine u park šumi Marjan (PPUG Splita)

Slučaj podnošenja ostavki članova Društva Marjan u Upravnom vijeću Javne ustanove PŠM

19.09.2013. Dva člana Društva Marjan imenovani u Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan

24.04.2014. Predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan Srđan Marinić upoznao gradonačelnika Ivu Baldasara s nepravilnostima u radu Javne ustanove

01.05.2014. Društvo Marjan uputilo Državnoj šumarskoj inspekciji zahtjev za provođenjem inspekcijskog nadzora gospodarenja Park šumom Marjan

06.05.2014. Društvo Marjan uputilo splitskom Gradskom vijeću dopis Poslovanje Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan

11.05.2014. Članovi Društva Marjan podnijeli neopozive ostavke na rad u Upravnom vijeću Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan

28.07.2014. Reagiranje Društva Marjan na odgovor Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan o obavljanju šumarskih radova u Park šumi Marjan

24.10.2014. Priopćenje povodom podnošenja kaznene prijave protiv odgovornih osoba Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan

19.08.2014. Društvo Marjan uputilo Upravnom vijeću Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan zahtjev za odgovorom vezan za obavljanje šumarskih radova u Park šumi Marjan

29.02.2016. Društvo Marjan uputilo dopis predsjedniku Gradskog vijeća Grada Splita Borisu Čurkoviću zbog utvrđenih nezakonitosti u radu Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan

31.08.2016. Društvo Marjan uputilo dopis Upravnom vijeću Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

 

Podaci i dokumenti o Park šumi Marjan

Prostorni podaci:

Dužina marjanskog poluotoka – 3,5 km                                                                                                    Širina Marjanskog poluotoka – 1,5 km                                                                                                  Najviši vrh Telegrin, Drugi vrh – 178 m                                                                                                    Prvi vrh, kod ex ZOO vrta – 122 m                                                                                                          Treći vrh, osmatračnica – 148 m

Dimenzije 1

2a

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Rješenja od 16.12.1964. godine) – oko 350 ha

3a

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan nakon smanjenja obuhvata 1988. godine (prema podacima iz Rješenja od 29. prosinca 1988. godine – oko 307 ha

Vlasničke karte Park šume Marjan

Plan zemljišnoknjižnih čestica

Plan katastarskih čestica

Park šuma Marjan kao zaštićena prirodna vrijednost – dokumenti:

Rješenje od 16.12.1964. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma – Službeni glasnik 35/88

Kartografski prikazi važećih granica Park šume Marjan

Katastarska karta Park šume Marjan

Zemljišnoknjižna karta Park šume Marjan

Prostornoplanske karte Park šume Marjan

ppu-uvjeti-za-koristenje-2005

Prostorni plan uređenja Grada Splita – obuhvat Park šume Marjan

gup-uvjeti-koristenja-2006

Generalni urbanistički plan Splita – obuhvat Park šume Marjan

Park šuma Marjan kao kulturno dobro – dokumenti:

Rješenja o zaštiti kulturno-povijesnih cjelina u Park šumi Marjan s kartografskim prikazima

Rješenje od 06.10.2014. – Kulturno-povijesna cjelina Meje

16

Kulturno – povijesna cjelina Meje (označeno crvenom bojom)

Rješenje od 22.10.2014. – Kulturni krajolik

granice-konzervatori-2

Kulturni krajolik poluotoka Marjan

Šumskogospodarski planovi

Uređajna osnova za Park šumu Marjan (važnost od 01.01.1971. do 31.12.1980.)

Osnova gospodarenja za područje posebne namjene za Park šumu Marjan (važnost od 01.01.1990. do 31.12.1999.)

Program gospodarenja za šumu posebne namjene Gospodarska jedinica Park šuma Marjan (važnost od 01.01.2009. do 31.12.2018.)

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Programa gospodarenja šume posebne namjene Gospodarska jedinica Park šuma Marjan) – 300,29 ha – Napomena: Programom gospodarenja nisu obuhvaćene sve šume i šumska zemljišta u Park šumi Marjan

Program gospodarenja za Gospodarsku jedinicu “Marjan – šume Grada Splita” (važnost od 01.01.2021. do 31.12.2030.)

Marjanski toponimi:

Toponimi

Studije i elaborati:

Procjena stanja šuma u Park šumi Marjan u Splitu

Procjene usluga ekosustava Park šume Marjan u Splitu

Studija održivog razvoja Park šume Marjan

Studija “Zaštita, održavanje i gospodarenje Park šumom Marjan”                                               Prilog 1- Geološka karta                                                                                                                        Prilog 2 – Vegetacijska karta                                                                                                                 Prilog 3 – Sastojinska karta                                                                                                                   Prilog 4 – Karta dobnih razreda                                                                                                           Prilog 5 – Karta općekorisnih funkcija šume                                                                                            Prilog 6 – Karta potencijalne ugroženosti od požara                                                                              Prilog 7 – Karta plana zaštite od požara                                                                                                   Prilog 8 – Karta obnove šume

Prometna studija šireg područja Park šume Marjan

Istraživanje tipova tala područja Park šume Marjan – pedološka studija

Konzervatorski elaborat obnove secesijskih zgrada u sklopu ZOO vrta na Marjanu

Građevinska područja u Park šumi Marjan

Sve o građevinskim područjima unutar obuhvata Park šume Marjan možete pročitati u nastavku.

Kronologija osnivanja građevinskih područja u obuhvatu Park šume Marjan

Temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Službeni list FNRJ 52/58, 3/59, 24/59, 24/61) cijelo područje marjanskog poluotoka je građevinsko zemljište

16.12.1964. Donosi se Rješenje kojim se utvrđuje da poluotok Marjan sa Sustjepanom u Splitu ima svojstvo zaštićenog objekta prirode

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Rješenja od 16.12.1964. godine) – oko 350 ha

07.03.1977. Donosi se Prostorni plan općine Split (Službeni glasnik općine Split 8/77)

Napomena: Cijelo područje Park šume Marjan je građevinsko područje – namjene rekreacija i stanovanje

30.12.1980. Donosi se Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora (Narodne novine 54/80)

Napomena: Članom 43. utvrđuje se obveza utvrđivanja granica građevinskog područja na katastarskom planu,  a Članom 74. utvrđuje se rok od 2 godine za utvrđivanje građevinskih područja

29.12.1982. Donosi se Odluka o izradi dopune Prostornog plana općine Split s granicama građevinskog područja (Službeni glasnik općine Split 20/82)

15.03.1983. Izvršno vijeće Skupštine općine Split donosi Zaključak kojim se Odluka o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana općine Split upućuje Vijeću udruženog rada i Vijeću mjesnih zajednica na raspravljanje i donošenje 

07.04.1983. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana općine Split s obrazloženjem

07.04.1983. Skupština općine Split donosi Odluku o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana općine Split

18.04.1983. Odluka o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana Općine Split objavljuje se u Službenom glasniku općine Split (Službeni glasnik općine Split 4/83)

Napomena: donesena karta “granice građevinskog područja – katastarska karta 1:4150” (Službeni glasnik općine Split br. 4/83). Pročelnica nadležne službe Grada Splita 2019. tvrdi da predmetna karta “granice građevinskog područja – katastarska karta 1:4150” nikad nije izrađena i da Grad Split s predmetnom kartom ne raspolaže.  

04.04.1986. Donosi se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora (Narodne novine 16/86)

29.12.1988. Donosi se Rješenje o izmjeni Rješenje o utvrđivanju poluotoka Marjan sa Sustjepanom u Splitu zaštićenim objektom prirode  (Službeni glasnik Gradske zajednice općina Split 35/88)

Napomena: Mijenjaju se i utvrđuju nove granice zaštićenog područja Park šume Marjan

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan nakon smanjenja obuhvata 1988. godine (prema podacima iz Rješenja od 29. prosinca 1988. godine – oko 307 ha

09.09.2004. Donosi se Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Narodne novine 128/04)

Napomena:

Članak 4. U ZOP-u se ne mogu povećavati niti osnivati nova građevinska područja, osim izdvojenih građevinskih područja (iz­van naselja) za ugostiteljsko-turističku namjenu površine naj­više 15 ha.

30.11.2005. Donosi se odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grad Splita (Službeni glasnik Grada Splita 31/05)

Građevinska područja u Park šumi Marja – prezentacija

Građevinska područja

Granice Park šume Marjan – Prostorni plan uređenja (PPU) Grada Splita

gup-uvjeti-koristenja-2006

Granice Park šume Marjan – Generalni urbanistički plan (GUP) Splita

Kako splitski prostorni planeri prekrajaju granice Park šume Marjan

Dvije karte istog, važećeg Generalnog urbanističkog plana Splita (Sl.gl. Grada Splita br. 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14, 55/14 – pročišćeni tekst )s različitim prikazima obuhvata Park šume Marjan. Gornji prikaz – granice Park šume Marjan utvrđene 1988. Donji prikaz – granice Park šume Marjan nakon prekrajanja granica planiranjem građevinskih područja i utvrđivanjem namjene prostora unutar obuhvata Park šume Marjan

Kako su splitski prostorni planeri izveli “akciju” uvođenja građevinskih područja u Park šumu Marjan

Prostorni plan uređenja Grada Splita - prije i nakon javne rasprave. Nakon javne rasprave osnovana su građevinska područja unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan čime je onemogućeno zainteresiranoj javnosti dati primjedbe na novoosnovana građevinska područja

Prostorni plan uređenja Grada Splita – prije (gornje grafike) i nakon (donje grafike) javne rasprave. Nakon javne rasprave osnovana su građevinska područja unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan čime je onemogućeno zainteresiranoj javnosti dati primjedbe na novoosnovana građevinska područja

Kartografski prikaz Korištenje i namjena prostora GUP-a Splita prije i poslije javnog uvida

Posljedice manipuliranja građevinskim područjima u obuhvatu Park šume Marjan mogu se vidjeti ovdje.

Posljedice nesankcioniranja nezakonite gradnje u Park šumi Marjan mogu se vidjeti ovdje.

Medijski tekstovi na temu građevinskih područja u PŠ Marjan

07.01.2021. Struka potvrdila sumnje Društva Marjan: Gradonačelnik je obmanuo gradske vijećnike i javnost, odbija ukinuti građevinska područja na Marjanu

21.12.2019. Mijenja se prostorni plan, u park-šumu stižu bageri: na Prvoj Vodi, Kašteletu i Kašjunima moći se graditi kafići, a na Benama se dopušta nadogradnja rekreacijskog centra. I to nije sve

11.02.2019. Postaje li Marjan veliko gradilište, je li doista riječ o ‘paklenom planu’? Strahovi građana nisu neopravdani, a muž pročelnice za urbanizam već je uspio ‘uvaliti’ stambeni objekt u park šumu…

04.04.2018. Čiji je Marjan, kakva mu se sudbina sprema i što će biti s plažama Kaštelet, Kašjuni i Ježinac: gradski vijećnici raspravljali o gorućim pitanjima oko splitske Park-šume

06.03.2017. Nije prošao zahtjev Društva ‘Marjan’, ostaju građevinska područja u park-šumi

Za što se zalaže Društvo Marjan?

Društvo Marjan zalaže se za:

1. istinsku i učinkovitu zaštitu cjelovitog zaštićenog područja Park šume Marjan u granicama utvrđenim 1964. i 1988. godine koja će se ostvariti:

Granice Park šume Marjan (važeći GUP – Uvjeti korištenja)

  • ukidanjem građevinskih područja u obuhvatu PŠ Marjan;
  • rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za zemljišta u obuhvatu PŠ Marjan u skladu sa zakonima RH;
  • upisom posebnog pravnog režima svih čestica u obuhvatu PŠ Marjan u zemljišne knjige;
  • označavanjem vanjskih granica PŠ Marjan na terenu;
  • rigoroznim sankcioniranjem protupravne gradnje sukladno zakonima RH;
  • redovitim održavanjem šume i zelenih površina u PŠ Marjan sukladno pravilima struke i zakonima RH;
  • redovitim održavanjem svih posebnosti PŠ Marjan (prirodna i kulturna baština, plaže, štetališta, staze, vidikovci, urbana oprema, obnovom Botaničkog vrta, prenamjenom ZOO vrta u tematski park dalmatinskih domaćih životinja);
  • zabranom prometa u PŠ Marjan i uvođenjem javnog prijevoza na el. pogon (autobus, vlakić, brod);
  • upisom PŠ Marjan u kontaktnu zonu UNESCO područja;
  • restrukturiranjem Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i njenim zakonitim i učinkovitim poslovanjem  u cilju provedbe svih prije navedenih zadataka,

2. za dosljednu provedbu načela Statuta grada Splita:

Jednako će čuvati i brdo Marjan, tako da svako njegovo živo biće, svaki bor, pa i svaki kamen njegov sačuva da bude na ures Gradu i radost onima koji Marjan gledaju ili u njemu hlad i smiraj traže.”

Slučaj plaža Kaštelet

Medijske objave na temu plaže Kaštelet u Park šumi Marjan

06.09.2019. Grad Split objavio anketu, zanima ih što građani misle o uređenju Kašteleta

11.07.2019. Jenki se vratio na Obojenu, jači nego ikad! Prije dvije godine inspekcija mu je sve ‘sorila’, a sad opet ima štekat na gradskoj plaži i pravi se stranac: ‘Koji kafić? Imam posla. Aj vidimo se, bog!’

08.11.2018. Započela sanacija pristupne ceste za plažu Kaštelet, radovi će trajati do sredine idućeg tjedna

26.07.2018. Dok gradske službe traže deložaciju, Jenki na Kašteletu zarađuje: ‘Sve na zadovoljstvo Splićana koji su s nestrpljenjem čekali da proradimo…’

05.07.2018. Neokrunjeni kralj splitskih plaža opet ‘ziđa’ na crno: inspektori zaustavili bespravne radove na proširenju ‘Obojene’

14.03.2018. ‘Obojena zaslužuje natječaj po uzoru na Žnjan’: Čikotić gura veliki preporod Kašteleta, evo kako je zamislio popularnu plažu

11.12.2017. Inicijativa JavnoST uputila Banovini prijedlog za uređenje plaže Kaštelet

28.11.2017. Drama na ‘Obojenoj’: stigla policija, bager čeka u niskom startu, Jenki ostaje bez još jednog dijela kafića

25.11.2017. Može li Jenkija itko zaustaviti? S Marjana tvrde da mu nisu dali nikakvo odobrenje, nadležni šute, a devastacija plaže se nastavlja

24.11.2017. Splićani, zaboravite ‘Obojenu’ kakvu poznajete! Jenki nastavlja rušiti sve što je (ilegalno) izgradio, omiljena plaža iz sata u sat sve je neprepoznatljivija

23.11.2017. Jenki nastavio s rušenjem Obojene: teška mehanizacija ‘gricka’ nelegalno izgrađeni mul, kontroverznog ugostitelja posjetili i rendžeri s Marjana

20.11.2017. Jenki na ‘Obojenu’ dovukao tešku mehanizaciju i bacio se u neočekivanu akciju: ‘Sad ću imat’ ladovine’

15.11.2017. Jenki se zainatio i ne mogu ga spriječiti?; ‘Srušit ću sva tri mula koja sam izgradio, a onda će more odnijeti žalo s plaže. Neću ih čuvati za Dolića!’

14.11.2017. Kaštelet više ne izgleda ovako: pogledajte krš i lom koji je ostao od Obojene svjetlosti, a slijedi i ‘kastracija’ kupališta…

14.11.2017. Inspekcija: Mul na Obojenoj se ne mora rušiti!; Jenki: Briga me, srušit ću ga! I druga dva isto

13.11.2017. Krenulo rušenje na ‘Obojenoj’, u ‘Coxu’ se bezbrižno pije kava

27.06.2013. Kaštelet i Kašjuni tri godine bez koncesije

16.07.2012. Divljim objektima Jenki ‘usidrio’ tri koncesije za plaže

22.02.2011. BURA U PLIĆAKU Jenki: Trstenik, Kaštelet i Kašjuni su moji! Potrošio sam 30 milijuna kuna u uređenje

 

Povjerenstvo za Marjan

Važniji dokumenti po kojima se izvodi sanacija Marjana od potkornjaka.

Sušenje borova u PŠ Marjan s mjerama integrirane zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma mediteranski potkornjak – Hrvatski šumarski institut

02.02.2019. Zaključci s prve sjednice Povjerenstva za Marjan 

05.02.19. Odluka o proglašenju izravne opasnosti od nastanka elementarne nepogode

Rješenja – Krizni stožer

Operativno-dinamički plan suzbijanja potkornjaka na području Park šume Marjan

12.02.19. Službena bilješka sa sastanka u Ministarstvu poljoprivrede

01.03.2019. Ugovor Grad Split – Matima Project

Izdani računi Grada Splita za prodaju drvne mase

Izvješće koordinatora na lokaciji PŠM

Izvješće nadzora Stenavert d.o.o.

Očitovanje JU PŠM na Izvješće koordinatora Stožera civilne zaštite

Očitovanje JU PŠM na Izvještaj o stručnom nadzoru tijekom izvođenja šumarskih radova

24.10.2019. Izvješće Državnog inspektorata o radovima sanacije u PŠ Marjan

O događanjima koja su prethodila formiranju Povjerenstva za Marjan možete pročitati u nastavku.

30.01.2019. nakon trećeg prosvjeda građana ispred zgrade gradske uprave (29.01.2019.) na inicijativu gradonačelnika Andre Krstulovića Opare održan je sastanak u zgradi gradske uprave s predstavnicima civilnog društva (Gabrijela Medunić Orlić – Sunce, Leopold Botteri – Naš Marjan, Srđan Marinić – Društvo Marjan).  Zapisnik sastanka možete pročitati ovdje.

Prijedloge predstavnika civilnog društva možete pročitati ovdje.

02.02.2019. Održan je 1. sastanak Povjerenstva za Marjan. Zaključke i sastav Povjerenstva za Marjan možete pročitati ovdje.

Primjedbe na Zapisnik:

Primjedbe Milan Pernek

28.02.2019. Održan je 2. sastanak Povjerenstva za Marjan. Zapisnik sastanka možete pročitati ovdje.

Primjedbe na Zapisnik:

Primjedbe Srđan Marinić

Primjedbe Leopold Botteri

Primjedbe Milan Arvay

Primjedbe Milan Arvay

Primjedbe Srđan Marinić

Dostava dokumentacije za pošumljavanje PŠ Marjan – Srđan Marinić

Dostava dokumentacije za pošumljavanje PŠ Marjan – Srđan Marinić

Dostava dokumentacije za pošumljavanje PŠ Marjan – Srđan Marinić

14.03.2019.  Održan je 3. sastanak Povjerenstva za Marjan. Zapisnik sastanka možete pročitati ovdje.

Primjedbe nakon sastanka:

Primjedbe Milan Pernek

Primjedbe Srđan Marinić

Primjedbe Leopold Botteri

10.05.2019.  Održan je 4. sastanak Povjerenstva za Marjan. Zapisnik sastanka možete pročitat ovdje.

Primjedbe na Zapisnik

Primjedbe Srđan Marinić

27.05.2019.  Održan je 5. sastanak Povjerenstva za Marjan. Zapisnik sastanka možete pročitati ovdje.  

Primjedbe na Zapisnik

Primjedbe Srđan Marinić

Primjedbe Srđan Marinić

Primjedbe Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

Primjedbe Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

Primjedbe Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

Primjedbe Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

05.07.2019. Održan je 6. sastanak Povjerenstva za Marjan. Radnu verziju Zapisnika možete pročitati ovdje.

Sastanci stožera civilne zaštite

06.02.2019. – 12. sjednica Stožera civilne zaštite Grada Splita

12.02.2019. – 13. sjednica Stožera civilne zaštite Grada Splita

Sastanci radne skupine za izradu Operativno-dinamičkog plana suzbijanja potkornjaka na području Park šume Marjan

07.02.2019. Sastanak radne skupine za izradu Operativno-dinamičkog plana

08.02.2019. Sastanak radne skupine za izradu Operativno-dinamičkog plana

Sastanci Koordinacijskog tijela na kojima su bili članovi Povjerenstva za Marjan

01.04.2019. Zapisnik sastanka Koordinacijskog tijela

10.04.2019. Zapisnik sastanka Koordinacijskog tijela

Gdje se učlaniti?

Pristupnicu možete ispuniti, isprintati i popunjenu donijeti u prostorije Društva Marjan (Obala Hrvatskog narodnog preporoda 25, na Rivi).

kuca-dm

Kontakt

Društvo “Marjan”
Obala hrvatskog narodnog preporoda 25
21000 Split
e-mail: drustvo.marjan.split@gmail.com

Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

Osnivanje Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Društvo Marjan 2002. godine pokreće inicijativu prema Gradskom vijeću Grada Splita za osnivanje gradske Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan

Javna ustanova za upravljanje Park- šumom“ Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita osnovana je 18. veljače 2005. godine.

Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu

Povijesni izvadak s Trgovačkog suda

Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i sve izmjene i dopune

Službeni glasnik br 28/2003

Službeni glasnik br. 2/2005

Službeni glasnik br. 29/2009

Službeni glasnik br. 30/2011

Službeni glasnik br. 21/2014

Službeni glasnik br.  40/2014

Službeni glasnik br. 48/2014 – pročišćeni tekst

Službeni glasnik br. 18/2016

Statut Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Službeni glasnik br. 68a/2014

Sistematizacija radnih mjesta Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta – 2015.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – 2020.

Popis zaposlenika Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Ugovor između Hrvatskih šuma d.o.o. i Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Ugovor HŠ – JU od 03.03.2015.

Zapisnici šumarske inspekcije:

04.12.2014. Zapisnik Državne šumarske inspekcije

12.03.2015. Zapisnik Državne šumarske inspekcije  – prilog: Ugovor JU PŠM – Hrvatske šume d.o.o.

12.07.2016. Zapisnik Državne šumarske inspekcije

17.05.2017. Zapisnik Državne šumarske inspekcije – nepotpun

05.02.2019. Zapisnik Državne šumarske inspekcije_

12.02.19. Službena bilješka sa sastanka u Ministarstvu poljoprivrede

Presude:

03.04.2015. Presuda Prekršajnog suda u Splitu – šumarski radovi

25.08.2017. Presuda Prekršajnog suda u Splitu – slučaj zapošljavanja teologinje

27.05.2020. Presuda Visokog prekršajnog suda – slučaj zapošljavanja teologinje

Tužbe  Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan protiv Srđana Marinića

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća JU PŠM (od 01.10.2013. do 11.04.2014.) za vrijeme dok su u UV JU PŠM bila 2 člana Društva Marjan, predsjednik Srđan Marinić i članica Duška Boban – zapisnici objavljeni pa skinuti s internetske stranice JU PŠM

48. sjednica (01.10.2013.)

49. sjednica (23.11.2013.)

50. sjednica (04.12.2013.)

51. sjednica (04.01.2014.)

52. sjednica (08.02.2014.)

53. sjednica (12.02.2014.)

54. sjednica (27.02.2014.)

55. sjednica (22.03.2014.)

56. sjednica (11.04.2014.)

Zapisnici sjednica UV JU PŠM od 2015., pa dalje

Medijski tekstovi o Javnoj ustanovi za upravljanje Park šumom Marjan

09.06.2017. Mutni poslovi na Marjanu: ustanova koja brine o park-šumi zaposlila teologinju iz redova SDP-a!?; ‘Ma sve je čisto i po propisima, trebali smo takvu osobu’

28.10.2017. Mala škola splitskog uhljebljivanja: sjećate se SDP-ovke koja je zaposlena u park-šumi Marjan s diplomom teologinje? Stigao je novi zanimljiv zaplet u njenoj priči

04.07.2020. Nova afera u splitskoj Javnoj ustanovi: Voditeljica pravne službe nezakonito dobila posao, a pretendira postati ravnateljica!?

24.07.2020. Djelatnica Park-šume Marjan: Ukazala sam na nezakonitu plaću kćeri Ivana Gabelice, a Koharević mi je na to zaprijetio otkazom!

28.07.2020. Nezakonito zapošljavanje teologinje Javnu ustanovu koštalo 400.000 kn! SDP-ovka Marijana Balić Carevski godinama radila protivno sistematizaciji

17.08.2020. Koharević je vodio ustanovu Marjan devet mjeseci bez ugovora. Pravna stručnjakinja: To je protuzakonito!

Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan i obavljanje šumarske djelatnosti – medijski tekstovi

06.02.2015. Javnoj ustanovi za upravljanje Park šumom Marjan zabranjeno izvođenje šumarskih radova

02.05.2015. Park šuma Marjan kažnjena s 18 tisuća kuna

19.09.2019. GRAD ŠUTI U posjedu smo dokumenata kojima se utvrđuje kako Javna ustanova za upravljanje Park šumom gospodari Marjanom nezakonito!

19.09.2019. Iz JU Park-šuma Marjan oštro reagirali i opovrgnuli gospodarsku djelatnost: “Voljeli bismo da smo mogli ‘opstruirati’ ovakvu sanaciju”

10.03.2020. Je li Javna ustanova legalno upisala šumarsku djelatnost u sudski registar? Evo što kažu iz nadležnog ministarstva

10.02.2021. Ugovor po kojem se kao ‘gospodarilo‘ Marjanom je krivo napisan: dovest će vas u zabludu, nećete znati tko je tko. Pogledajte kako je sročen…