Arhiva kategorije: Karte Park šume Marjan

Kartografski prikazi važeće granice Park šume Marjan

Vlasničke karte Park šume Marjan

Plan zemljišnoknjižnih čestica

Plan katastarskih čestica

Rješenja o zaštiti Marjana i kartografski prikaz važećih granica Park šume Marjan:

Rješenje od 16.12.1964. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma – Službeni glasnik 35/88

Kartografski prikaz važećih granica Park šume Marjan (PDF)

Bioportal

Važeća karta Park šume Marjan na službenom informacijskom sustavu zaštite prirode RH Bioportal

Karte Park šume Marjan u važećim prostorno-planskim kartama

Važeći Prostorni plan Splitsko-dalmatinske  županije – Obuhvat Park šume Marjan  (”Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13)

Važeći Prostorni plan uređenja Grada Splita  – obuhvat Park šume Marjan (Službeni glasnik Grada Splita br. 31/05, 38/20 i 46/20 – pročišćeni tekst

Važeći Generalni urbanistički plan Splita – obuhvat Park šume Marjan (Službeni glasnik Grada Splita br. 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13,41/14, 55/14 – pročišćeni tekst)

Katastarska karta Marjana i Splita iz 1831. (Habsburška monarhija)

Kronologija zaštite Park šume Marjan u odnosu na Zakon o zaštiti prirode

Park šuma Marjan proglašena je temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 19/60) zaštićenim dijelom prirode 16.12.1964. godine.

Svaki novi Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 54/76, 30/94, 70/05, 80/13) potvrdio je kontinuitet zaštite utvrđen prethodnim Zakonom o zaštiti prirode.

Zakon o zaštiti prirode 1976. godine

Zakon o zaštiti prirode 1994., 2005. i 2013. godine

Građevinska područja u Park šumi Marjan
Poljoprivredna zemljišta i pošumljavanje unutar obuhvata zaštićenog područja PŠ Marjan