Arhiva kategorije: Karte Park šume Marjan

Kartografski prikazi važeće granice Park šume Marjan

Rješenja o zaštiti Marjana i kartografski prikaz važećih granica Park šume Marjan:

Rješenje od 16.12.1964. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma – Službeni glasnik 35/88

Kartografski prikaz važećih granica Park šume Marjan (PDF)

Vlasničke karte Park šume Marjan

Katastarska karta Park šume Marjan

Zemljišnoknjižna karta Park šume Marjan

Bioportal

Važeća karta Park šume Marjan na službenom informacijskom sustavu zaštite prirode RH Bioportal

Karte Park šume Marjan u važećim prostorno-planskim kartama

Važeći Prostorni plan Splitsko-dalmatinske  županije – Obuhvat Park šume Marjan  (”Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13)

ppu-uvjeti-za-koristenje-2005

Važeći Prostorni plan uređenja Grada Splita  – obuhvat Park šume Marjan (Službeni glasnik Grada Splita br. 31/05, 38/20 i 46/20 – pročišćeni tekst

gup-uvjeti-koristenja-2006

Važeći Generalni urbanistički plan Splita – obuhvat Park šume Marjan (Službeni glasnik Grada Splita br. 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13,41/14, 55/14 – pročišćeni tekst)

Katastarska karta Marjana i Splita iz 1831. (Habsburška monarhija)

Kronologija zaštite Park šume Marjan u odnosu na Zakon o zaštiti prirode

Park šuma Marjan proglašena je temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 19/60) zaštićenim dijelom prirode 16.12.1964. godine.

Svaki novi Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 54/76, 30/94, 70/05, 80/13) potvrdio je kontinuitet zaštite utvrđen prethodnim Zakonom o zaštiti prirode.

Zakon o zaštiti prirode 1976. godine

Zakon o zaštiti prirode 1994., 2005. i 2013. godine

Građevinska područja u Park šumi Marjan
Poljoprivredna zemljišta i pošumljavanje unutar obuhvata zaštićenog područja PŠ Marjan