Mjesečni arhivi: svibanj 2003.

Kulturna dobra u Park šumi Marjan

U obuhvatu Park šume Marjan nalaze se sljedeća kulturna dobra :

Kulturno – povijesne cjeline

Kulturni krajolik poluotoka Marjan

Priobalni pojas gradskog predjela Meje

Poluotok Sustipan s crkvom sv. Stjepana

Dioklecijanova palača i srednjovjekovni Split (dio Park šume Marjan nalazi se u obuhvatu kulturno-povijesne cjeline Zone B)

Crkvice:

Sv. Stjepan u sklopu Kulturno – povijesne cjeline poluotoka Sustipan

Sv. Nikola

Betlehem

Sv. Jure

Sv. Jere

Gospe od sedam žalosti

Sv. Križ i Gospe od dobrog svita (savjeta) u sklopu Crikvina – Kašteleta

Duško Kečkemet: Kapogrosov i Meštrovićev Kaštelet u Splitu

Zgrade javne namjene s obilježjima vrijedne arhitekture:

Kompleks Crikvine – Kaštelet (vidi gore)
Kompleks Galerije Meštrović i Atelier Meštrović

Zgrada Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika

Zgrada Instituta za oceanografiju i ribarstvo

Zgrada Meteorološke stanice

Zgrada ex Prirodoslovnog muzeja i malog restorana

Stambene zgrade s obilježjima vrijedne arhitekture:

Kuća Tresić-Pavičić

Kuća Ferić

Kuća Burazin

Groblja:

Spomen groblje Sustipan u sklopu Kulturno povijesne cjeline  poluotoka Sustipan (vidi gore)

Židovsko groblje

Ostala pojedinačno zaštićena kulturna dobra:

Marjanske skale (od Trumbićeve obale do Prve vidilice)

marjanske-skale

Arheološki ostaci crkvice sv. Benedikta na predjelu Bene

Nestale marjanske crkvice:

Sv. Benedikt

Sv. Ivan Evanđelista

Sv. Mihovil (na rtu Marjana)

Sv. Mihovil (na Bambinoj glavici))

Sv. Hermagor (Merkur) i Fortunat

Sv. Bazilije

Sv. Duje

Sv. Petar

Svih svetih

Sveti Nikola de Tulovica

Preventivno zaštićena kulturna dobra kojima nije utvrđena trajna zaštita su:                                    – zgrada Vila Dalmacija;                                                                                                                                  – kuća u Botaničkom vrtu;                                                                                                                              – zgrada Vodovoda u Ulici V. Lisinskog;                                                                                                        – zgrada hotela Jadran na Zvončacu

Zone konzervatorske zaštite u Splitu

Mapa kulturnih dobara u Park šumi Marjan

Tabula peutingeriana iz razdoblja prije izgradnje Dioklecijanove palače s ucrtanim hramom božice Diane na zapadnom rtu Marjana