Nezakonito izgrađene građevine u Park šumi Marjan

Sl.gl. Grada Splita br. 1/06 , 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14, 55/14-pročišćeni tekst)

UVJETI UREĐIVANJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH PODRUČJA I CJELINA

Posebno vrijedna područja i cjeline

Park šuma Marjan

“Izgrađene građevine nakon 1968. godine i bez građevne dozvole, kao i sva odstupanja od građevne dozvole ili naknadne nelegalne dogradnje i nadogradnje moraju se uklanjati.”

Službeni glasnik 55/14 – članak 47. GUP-a pročišćeni tekst

Katalog nezakonito izgrađenih građevina u Park šumi Marjan

 

Mjesta nelagalno izgrađenih građevina u Park šumi Marjan (GUP – namjena i korištenje površina)

Stručna mišljenja i očitovanja o nezakonitoj gradnji u Park šumi Marjan

19.11.2021. Očitovanje Grad Split

28.02.2019. Očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike – tradicijske naseobine

25.10.2018. Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – tradicijske naseobine

Stav izrađivača ID PPUG

Službeni stav izrađivača IDPPUG-a Splita i IDGUP-a Splita

26.11.2018. Očitovanje Ministarstva kulture – tradicijske naseobine

MK

Kulturni krajolik poluotoka Marjan

30.01.2017. Reagiranje Društva arhitekata Splita (DAS) i ostalih hrvatskih udruženja arhitekata

12.05.2016. Očitovanje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – tradicijske naseobine

12.05.16. MZOIP

Očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirod

Protupravna gradnja u Park šumi Marjan – prijava USKOK-u

Medijski tekstovi i izjave Društva Marjan na temu legalizacije u Park šumi Marjan

20.01.2013. Naš ‘Merjan’: Da, gradili smo na divlje, ali ne damo svoju zemlju!

“Sanirati devastirana područja

“Tajnik Društva “Marjan” Srđan Marinić napominje kako bi prema Prostornom planu Grada Splita trebalo sanirati područja devastirana bespravnom gradnjom.

Zakonski u park-šumi nije moguće provesti legalizaciju. Da bi se uopće vidjelo što učiniti u vezi sa sanacijom tog područja, trebalo bi znati što je do sada izgrađeno legalno, a što nelegalno. No, nadležne službe izbjegavaju dati te podatke. Zašto ih kriju?  pita se Marinić.”

29.03.2013.  Marjanskih 69 traži papire – aktivisti prozivaju vijećnike: Kako ih nije sram?

“U Društvu “Marjan” kažu da je najviše nelegalnih objekata na području Bambine glavice

Sramota je za Grad da se jednoglasno legalizira bespravna gradnja na Marjanu, a kada ga treba zaštititi, nitko ne reagira! Kako ih nije sram, od prvog do zadnjeg vijećnika što su digli ruku za to, a nisu uopće reagirali kada smo tražili da se Marjan proglasi kulturnim dobrom?! Bitka za zaštitu Marjana traje godinama, a sada su nelegalni graditelji odjednom postali prioritet!
Ogorčena je to reakcija Srđana Marinića, tajnika Društva “Marjan”, na inicijativu Gradskog vijeća Vladi da se proglasi moratorij na rušenje bespravnih kuća unutar park-šume Marjan koje se ne mogu legalizirati po članku 6. zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, ili da se taj članak izmijeni.

Izvan pameti

22.05.2018. Kuće na Marjanu Komisija: ‘Ne’ legalizaciji

22.05.18. SD

“Predsjednik Društva Marjan Srđan Marinić predlaže sanaciju umjesto ozakonjenja bespravne gradnje, za koju tvrdi da nije pravno moguća u park – šumi.

-Nakon preciznog utvrđivanja stanja, kojim će se razlikovati građevine za tržište od onih koje su jedina nekretnina onih koji tu stalno žive, treba vidjeti, od slučaja do slučaja, što i pod kojim uvjetima i na koji način bi se pojedine nezakonite gradnje mogle što bezbolnije uklopiti u okoliš, naravno, uz sudjelovanje struke, prije svega, krajobraznih arhitekata – napominje Marinić.”

19.06.2018. Hoće li zbog interesa nekoliko Splićana posljedice trpjeti cijela država?!

14.11.2018. Stranka Pametno o mogućnosti legalizacije bespravnih objekata na Marjanu: Dakle, i Kila je tradicijska naseobina?!

17.11.2018. Objekti na Marjanu korak do legalizacije: za ministarstvo su i novogradnje u splitskoj park-šumi “tradicijske naseobine”!?

06.12.2018. Društvo Marjan o legalizaciji u Park šumi Marjan

07.12.2018. Komisija za urbanizam prebacila vruću lopticu: razmatrali smo tri opcije, neka o legalizaciji na Marjanu odluče gradski vijećnici

08.12.2018. Kakva je sudbina Marjana? Hoće li vijećnici političkom odlukom proglasiti “tradicijsku naseobinu”, iako u park-šumi ima vrlo malo autentičnih ruralnih objekata?

18.03.2019. Ministarstvo: legalizacija novije bespravne gradnje ne može se podvesti pod kategoriju “tradicijske naseobine”

25.08.2019. Društvo Marjan: ‘Pročitajte i vidite kakvim prijetnjama su izloženi oni koji se zalažu za cjelovitu zaštitu Park šume’

22.04.2021. Puljak i Marinić na Marjanu: Daju li nam Splićani povjerenje, pokrenut ćemo pošumljavanje, ukinuti promet i odbiti sve zahtjeve za legalizaciju

21.05.2021. Hoće li se rušiti kuće na Marjanu? Struka kaže da su bespravno izgrađene, ali na potezu je nova gradska vlast. Pogledajte i dokument koji smo dobili

30.06.2021. Grad nakon skoro deset godina uputio u proceduru 77 zahtjeva za legalizaciju objekata u Park-šumi. Po svemu sudeći, svi će biti – odbijeni!

04.04.2023. Ivošević o bespravnoj gradnji na Marjanu: ‘Ove godine bi svi predmeti trebali biti riješeni’

Grafički prikaz nezakonitih

Popis

Legalizacija PPU

Čestice na kojima su izgrađene nelegalne građevine u park šumi Marjan (PPUG Splita)

27.04.2011. Odgovor na vijećničko pitanje o bespravnoj gradnji u PŠ Marjan

Slučaj Alujević Dario

Slučaj Hotel Cvita (Đogaš) – Pod Kosom

Slučaj Đogaš (Sablić) – Kašjuni

Slučaj Sjeme d.o.o.

Slučaj Ivanišević

Slučaj Popović Milan

Slučaj Žderić Tereza