05.05.2020. Društvo Marjan postavilo upit Gradu Splitu vezano za korištenje lugarnice na Sedlu

Društvo Marjan postavilo je upit Gradu Splitu u vezi korištenja lugarnice na Sedlu koja je izgrađena 1964. godine na traženje Društva Marjan za potrebe lugarske službe koja bi skrbila o marjanskoj šumi. Umjesto za potrebe lugarske službe, koja na Marjanu uopće ne postoji , koristi je zaposlenik Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan (JU PŠM) u stambene svrhe.

Pored navedenog otkriveno je da je JU PŠM od svog osnivanja 2005. godine tom zaposleniku JU PŠM plaćala troškove potrošnje električne energije u vrijedosti preko 40.000,00 kn.

13.05.2020. NEVJEROJATNO Park šuma godinama plaćala struju zaposleniku koji živi u lugarnici na vrhu Marjana

24.10.1964. Slobodna Dalmacija