29.11.2018. Održana izborna Skupština Društva Marjan

Održana je izborna Skupština Društva Marjan.

U Upravni odbor su izabrani Srđan Marinić, predsjednik, Ante Toni Alujević, dopredsjednik, Goran Mrdaković, tajnik, Duška Boban, Gorana Jelić Mrčelić, Ana Mikačić, Robertina Tomić, Luka Duplančić i Nikša Marinović.

Kao posebno važni zadaci u narednom periodu istaknuti su:

– animiranje i okupljanje većeg broja članova;

– javna rasprava i javni uvid u reviziju Programa gospodarenja;

– pratiti i tražiti početak sanacije šume u PŠ Marjan;

– rješavanje situacija oko nestale karte građevinskih područja PPO Split iz 1983.;

– inicirati tematsku sjednicu GV na temu isključenja građevinskih područja iz PŠ Marjan;

– inzistirati na upisu posebnog pravog režima za sve čestice u PŠ Marjan;

– rješavanje situacije oko tužbi Javne ustanove;

– rješavanje sudskog spora vezano za korištenje Kioska Marjan;

– rješavanje sudskog spora vezano za korištenje kuće u Botaničkom vrtu;

– rješavanje situacije oko tužbe Andre Krstulovića Opare;

– praćenje i reagiranje na situacije oko legalizacije u PŠ Marjan;

– praćenje situacije oko prijave nezakonite gradnje na Benama;

– praćenje i prijave građevinskih zahvata u PŠ Marjan.