Mjecečni arhivi: studeni 2011.

24.11.2011. Društvo Marjan uputilo primjedbe na Ciljane izmjene i dopune GUP-a Splita

Društvo Marjan danas je uputilo svoje primjedbe na “Ciljanje izmjene i dopune GUP-a Splita”. Sve o predlaganim izmjenama i dopunama možete naći na stranicama grada Splita.

Poštovani,

povodom predloženih “Ciljanih izmjena i dopuna GUP-a Splita” koje se odnose na usklađenje s Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu od 22.listopada 2010. za kulturno-povijesnu cjelinu grada Splita, dostavljamo vam naše primjedbe.

1. Park šuma s postojećim građevinama južno od Šetališta Ivana Meštrovića

Uvidom u dostupne materijale primijetili smo da se u tekstualnom i grafičkom dijelu Ciljanih izmjena i dopuna GUP-a, ne spominje, u više navrata najavljivana konzervatorska zona zaštite južno od Šetališta I. Meštrovića, od Sustipana do Kašjuna. U dnevnom tisku se čak navodi da je takva zona i službeno uspostavljena, te nas iznenađuje neusklađenost između predlagane prostorno-planske dokumentacije i izjava Pročelnika Konzervatorskog odjela u Splitu.
Stoga, zahtjevamo uvođenje stroge konzervatorske zaštite obalnog pojasa južno od Šetališta I. Meštrovića, od Sustipana do Kašjuna, bez mogućnosti proširenja gabarita postojećih legalnih građevina. Zahtjevamo unošenje tih odredbi konzervatorske zaštite za to područje, u tekstualni i grafički dio GUP-a Splita u okviru “Ciljanih izmena i dopuna GUP-a Splita. Također, za isto područje predlažemo planiranje obalne šetnice od Kašteleta do Kašjuna.


2. Sustipan

Druga situacija koja nas također iznenađuje je pitanje Sustipana. Potpuno je neshvatljivo i neprihvatljivo da se za cjeloviti prostor starog splitskog groblja Sustipana primjenjuju dvije kategorije zaštite (Zona B za istočni dio i Zona C za zapadni dio). Kako se radi o izuzetno osjetljivoj lokaciji koja velikom broju Splićana budi bolna sjećanja i jedinstvenoj cjelini velike ambijentalne vrijednosti, zahtjevamo proširenje obuhvata zaštite Zone B i na zapadni dio Sustipana.


3.Kontaktne zone Park šume Marjan
Primjetili smo da se u kontaknim zonama Park šume Marjan ne primjenjuje jednaka kategorija zaštite, iako se radi o jedinstvenim cjelinama. Takav primjer nalazimo na spoju ulica Dražanac i Marasovićeve koji je podijeljen između Zone B (istočni dio, prema moru) i Zone C (zapadni dio, prema padinama Marjana). Takvom, neprihvatljivom podjelom konzervatorske zaštite dio prema Marjanu ostaje manje zaštićen ispuštajući ambijentalnu velovarošku arhitekturu iz pravila koja vrijede za Veli Varoš. Time se otvara mogućnost nagrđivanja vizure na Marjan i s Marjana što je nedopustivo. Stoga, zahtjevamo proširenje Zone B na cjelokupno područje ambijentalne velovaroške arhitekture na padinama Marjana.
Nadamo se da ćete naše dobronamjerne primjedbe prihvatiti prvenstveno u cilju zaštite javnog interesa koji bi trebao biti prioritet prilikom prostornog planiranja.

14.11.2011. Anketno pitanje u vezi održavanja Park šume Marjan

Za tekuće održavanje Park šume Marjan zadužena je “Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan. Građani Splita putem proračunskih sredstava u svrhu čuvanja i održavanja Park šume Marjan izdvajaju  godišnje oko 6.000.000,00 kn ili mjesečno oko 500.000,00 kn. Za samo tekuće održavanje izdvaja se mjesečno oko 230.000,00 kn. Pojedine lokacije u Park šumi Marjan, koje su u vlasništvu Grada Splita i za čije održavanje je nedvojbeno zadužena “Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan” sa svojih 50-ak zaposlenika, pune su smeća koje i pored brojnih upozoravanja nitko i ne pokušava očistiti ili se čiste vrlo površno (vidi priložene fotografije). Građani često negodujući po pitanju lošeg održavanja Park šume Marjan traže od Društva Marjana organiziranje akcije čišćenja, ne znajući za prije  navedene podatke.
Kako bi imali pravu povratnu informaciju o tome žele li građani i pored toga što kroz komunalnu naknadu plaćaju između ostalog i održavanje Park šume Marjan još i sami čistiti Marjan, najljepše vas molimo da odgovorite na priloženo anketno pitanje koje se nalazi na desnoj strani stranice.
Ovo je samo mali dio fotografija smeća u Park šumi Marjan na parcelama u vlasništvu Grada Splita.