Arhiva kategorije: Za što se Društvo Marjan zalaže

Za što se zalaže Društvo Marjan?

Društvo Marjan zalaže se za:

1. istinsku i učinkovitu zaštitu cjelovitog zaštićenog područja Park šume Marjan u granicama utvrđenim 1964. i 1988. godine koja će se ostvariti:

Granice Park šume Marjan (važeći GUP – Uvjeti korištenja)

  • ukidanjem građevinskih područja u obuhvatu PŠ Marjan;
  • rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za zemljišta u obuhvatu PŠ Marjan u skladu sa zakonima RH;
  • upisom posebnog pravnog režima svih čestica u obuhvatu PŠ Marjan u zemljišne knjige;
  • označavanjem vanjskih granica PŠ Marjan na terenu;
  • rigoroznim sankcioniranjem protupravne gradnje sukladno zakonima RH;
  • redovitim održavanjem šume i zelenih površina u PŠ Marjan sukladno pravilima struke i zakonima RH;
  • redovitim održavanjem svih posebnosti PŠ Marjan (prirodna i kulturna baština, plaže, štetališta, staze, vidikovci, urbana oprema, obnovom Botaničkog vrta, prenamjenom ZOO vrta u tematski park dalmatinskih domaćih životinja);
  • zabranom prometa u PŠ Marjan i uvođenjem javnog prijevoza na el. pogon (autobus, vlakić, brod);
  • upisom PŠ Marjan u kontaktnu zonu UNESCO područja;
  • restrukturiranjem Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i njenim zakonitim i učinkovitim poslovanjem  u cilju provedbe svih prije navedenih zadataka,

2. za dosljednu provedbu načela Statuta grada Splita:

Jednako će čuvati i brdo Marjan, tako da svako njegovo živo biće, svaki bor, pa i svaki kamen njegov sačuva da bude na ures Gradu i radost onima koji Marjan gledaju ili u njemu hlad i smiraj traže.”

Za što se Društvo Marjan zalaže?