O Društvu Marjan

Društvo Marjan najstarija je splitska udruga građana osnovana 09. svibnja 1903. godine i začetnik je organizirane zaštite prirode na ovim prostorima.

Društvo Marjan je radom i uz pomoć svojih članova, građana Splita i ostalih ljubitelja prirode, ostvarilo, iz današnje perspektive, teško pojmljiv kolosalan pothvat pošumljavanja kamene goleti, uređivalo puteve, staze, vidikovce, plaže, postavljalo spomenike, obnavljalo drevne crkvice i još mnogo toga, pretvorivši Marjan u zakonom zaštićeno prirodno i kulturno dobro.

Zadivljujuće je i s ponosom ističemo da je još prije više od 100 godina, među tadašnjih 20-ak tisuća stanovnika Splita, postojala svijest o važnosti šuma za život ljudi te su u okrilju Društva Marjan pokrenuli pošumljavanje i uređenje tadašnje kamene goleti brda Marjan. 

Više o povijesti Društva Marjan možete pročitati i i pogledati ovdje

Što danas radi Društvo Marjan?

Posljednjih desetljeća rad Društva Marjan usmjeren je na zaštitu onog što su naši preci ostavili današnjim generacijama, očuvanje marjanske šume, zelenih površina, prirodnih uvala i plaža i svih ostalih marjanskih vrijednosti. Danas, kao nikad prije u povijesti, Marjan treba štititi i čuvati od onih koji Marjan doživljavaju kao neiskorišteni građevinski resurs. Potencijalna vrijednost građevinskog, sada zaštićenog negrađevnog zemljišta, najveći je protivnik svih ostalih vrijednosti koje nam pruža ekosustav Park šume Marjan.

Žalosna činjenica je da se pored brojnih gradskih i državnih institucija provođenjem zaštite Marjana i javnog interesa iskreno i beskompromisno bavi jedino Društvo Marjan, a da su oni koji su plaćeni za očuvanje marjanskih vrijednosti, prvenstveno Grad Split i njegova Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan, najveća prijetnja očuvanju Marjana, pa i samom Društvu Marjan.

Protivnici su vrlo ozbiljni i opasni, korumpirana i neučinkovita administracija u sprezi s političko-urbanističko-građevinsko-kvazipoduzetničkim lobijem koji na sve načine, ne prezajući ni od čega, želi iskoristiti i na najprimitivniji način komercijalizirati marjanske prirodne i kulturne vrijednosti.

Jedina istinska brana daljnjoj betonizaciji i devastaciji Marjana je Društvo Marjan koje je u svom djelovanju izloženo različitim oblicima pritisaka, prijetnjama, pa i sudskim tužbama.

Društvo Marjan kao udruga građana nema ovlasti, niti zakonskih mogućnosti donositi provedbene odluke vezane za rad institucija nadležnih za Marjan. Ono što možemo, i što stalno radimo, je praćenje, predlaganje, reagiranje, upozoravanje i prijavljivanje različitih neprimjerenih i nezakonitih situacija u Park šumi Marjan.

Putem svoje Facebook (https://www.facebook.com/drustvo.marjan/) i internetske stranice (http://drustvomarjan.hr/) svakodnevno informiramo javnost o svim važnijim događajima vezanim za Marjan. 

Sve što Društvo Marjan radi bazirano je na dobrovoljnom radu, znanju i vještinama naših članova koji su svoje znanje i slobodno vrijeme pokonili zaštiti javnog interesa i Marjana, najstarijeg simbola grada Splita.

Društvo Marjan je udruga građana bez zaposlenih, osim povremenog zapošljavanja za vrijeme trajanja nekog projekta, ako to projekt zahtijeva.

Da bi Društvo Marjan opstalo u toj neravnopravnoj iscrpljujućoj pravnoj i medijskoj bitci s institucijama, neophodno su nam potrebna i financijska sredstva.

Tko financira rad Društva Marjan?

Društvo Marjan financira se isključivo iz prihoda ostvarenih članarinama i donacijama, nije proračunski korisnik Grada Splita, niti neke druge državne institucije.

Društvo Marjan je u jednom kratkom razdoblju od 9 mjeseci tijekom 2014. bilo financirano od strane Grada Splita.  Odlukom Gradskog vijeća Grada Splita u prosincu 2013. proglašeno je udrugom od posebnog interesa za Grad Split i gradskim proračunom za 2014. planirano je financiranje redovne djelatnosti Društva Marjan u godišnjem iznosu od 150.000,00 kn (12 mjesečnih rata od 12.500,00 kn) uz obvezu zapošljavanja jedne osobe. Financiranje je trajalo svega 9 mjeseci tijekom 2014. godine, a prekinuto je bez odluke Gradskog vijeća nakon što je Društvo Marjan podnijelo kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan.

Često se stvara zabuna i zamjena Društva Marjan s Javnom ustanovom za upravljanje Park šumom Marjan. Javnu ustanovu za upravljanje Park šumom Marjan osnovao je Grad Split  2005. godine na inicijativu Društva Marjan. Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan ima oko 60 zaposlenika i financira se iz proračuna grada Split u godišnjem iznosu od oko 9 milijuna kuna. 

Gdje idu novci od članarina i donacija?

Društvo Marjan kao registrirana udruga građana je pravna osoba koja u okviru obavljanja svoje djelatnosti  ima troškove koje mora podmirivati na mjesečnoj ili godišnjoj razini.  Društvo Marjan koristi 3 prostora od koja su 2 u vlasništvu Grada Splita, na Rivi i u Botaničkom vrtu, a jedan, kameni kiosk na Prvoj vidilici je u vlasništvu Društva Marjan. Najveći dio troškova otpada na plaćanje naknada za korištenje prostora i troškove struje vode i komunalne naknade.

Mjesečni troškovi poslovanja Društva Marjan su:

 • 307,80 – Naknada za korištenje prostora na Rivi
 • 179,66 – Naknada za korištenje prostora u kući u Botaničkom vrtu
 •   28,04 – Komunalna naknada za prostor na Rivi
 •   16,36 – Komunalna naknada za prostor u kući u Botaničkom vrtu
 •     4,83 – Komunalna naknada za Kiosk
 • 127,00 – Struja – Riva
 •   11,30 – Voda – Riva
 •   16,95 – Čistoća – Riva
 •   77,00 – Bankovni trošak vođenja računa
 • 160,00 – Administrativni troškovi (poštarina, kopiranje, tinta, papira i sl.)
 •   42,00 – Hosting internetske stranice (jednokratno 500,00 kn)
 • 150,00 – Knjigovođa (jednokratno 1.800,00 kn)
 • 1120,94 x 12 mjeseci = 13.451,00 kn

Za što se Društvo Marjan zalaže?

Društvo Marjan zalaže se za:

1. istinsku i učinkovitu zaštitu cjelovitog zaštićenog područja Park šume Marjan u granicama utvrđenim 1964. i 1988. godine koja će se ostvariti:

Granice Park šume Marjan (važeći GUP – Uvjeti korištenja)

 • ukidanjem građevinskih područja u obuhvatu PŠ Marjan;
 • upisom posebnog pravnog režima svih čestica u obuhvatu PŠ Marjan u zemljišne knjige;
 • označavanjem vanjskih granica PŠ Marjan na terenu;
 • rigoroznim sankcioniranjem protupravne gradnje sukladno zakonima RH;
 • redovitim održavanjem šume i zelenih površina u PŠ Marjan sukladno pravilima struke i zakonima Republike Hrvatske;
 • redovitim održavanjem svih posebnosti PŠ Marjan (prirodna i kulturna baština, plaže, štetališta, staze, vidikovci, urbana oprema, obnovom Botaničkog vrta, prenamjenom ZOO vrta u tematski park dalmatinskih domaćih životinja);
 • zabranom prometa u PŠ Marjan i uvođenjem javnog prijevoza na el. pogon (autobus, vlakić, brod);
 • upisom PŠ Marjan u kontaktnu zonu UNESCO područja;
 • zakonitim i učinkovitim poslovanjem Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan u cilju provedbe svih prije navedenih zadataka,

2. za dosljednu provedbu načela Statuta grada Splita:

Jednako će čuvati i brdo Marjan, tako da svako njegovo živo biće, svaki bor, pa i svaki kamen njegov sačuva da bude na ures Gradu i radost onima koji Marjan gledaju ili u njemu hlad i smiraj traže.”

Zašto se učlaniti u Društvo Marjan?

Ako želite pomoći Društvu Marjan u njegovim aktivnostima  očuvanja Marjana i zaštite od onih koji ga devastiraju ili žele pretvoriti u građevinsko zemljište učlanite se u Društvo Marjan i postanite dio priče koja je neizostavni dio povijesti grada Splita.  

Marjanu se divimo, volimo ga, brojni trenuci našeg svakodnevnog života vezuju nas za njega, a u sjeni njegovih borova nadahnjujemo se tom prirodnom ljepotom, mirom, tišinom. Šetnje njegovim stazama vezuju nas za sjetne uspomene, radosne ili neke druge trenutke koje smo podijelili s njegovim borovima, pticama, cvijećem ili pak s nekim dragim i bliskim. Sačuvajmo ga od uništenja. To moramo učiniti. I naši su ga stari čuvali za nas. Dužni smo potomcima ostaviti ovu ljepotu i saznanje da smo bili dostojni ovog dara.

Svojim učlanjenjem u Društvo za zaštitu i unapređenje Marjana „Marjan“ pridružujete se brojnim generacijama koje su voljele naš grad Split i naš Marjan, nadahnjivale se njime, čuvale ga.

Što je više članova Društva Marjan to je veća šansa za ostvarenje naših traženja u cilju zaštite i očuvanja Marjana.

Kako postati član Društva Marjan objašnjeno je ovdje