Mjecečni arhivi: srpanj 2011.

14.07.2011. Odgovor Društva Marjan na tekst “Natječaj za Prvu vodu je obveza iz GUP-a 2006.” objavljen u Slobodnoj Dalmaciji

Danas 14.07.2011, u rubrici Tribina Slobodne Dalmacije objavljena je reakcija Društva Marjan na članak od 09. srpnja ove godine objavljen u istojrubrici. Oba teksta možete pročitati u nastavku.

Ovim putem želimo reagirati na tvrdnje napisane u članku „Natječaj za Prvu vodu je obveza GUP-a iz 2006. godine“ objavljen 09.srpnja u rubrici Tribina Slobodne Dalmacije.
U dopisu Grada Splita kaže se da je „upravo Društvo Marjan u vrijeme donošenja GUP- a tražilo da se baš na tom navedenom području planira izgradnja i uređenje kako to zahtijevaju standardi“.
Iznošenje ovakvih tvrdnji od strane Grada Splita iz kojih bi se eventualno moglo shvatiti da je Društvo Marjan tražilo izgradnju kakvu planira investitor Latebra d.o.o. temeljem pobjedničkog rada nedavno provedenog Natječaja, najblaže rečeno ne odgovaraju istini.
Istina je da je Društvo Marjan tražilo da se predmetno kupalište na Prvoj vodi, uredi na način da se tamo predvidi „izgradnja pratećih rekreacijskih sadržaja i montažnih (lakih) konstrukcija“ a što podrazumjeva manji montažni objekt u funkciji plaže i to poštujući odredbe GUP-a koje se odnose na umjetna kupališta-nasuta.
Da ne bude zabune, u gore spomenutom Natječaju proziva se članak GUP-a koji se odnosi na umjetna kupališta-nasuta, a pri tom se planira gradnja ugostiteljske građevine na prostoru koji niti je nasut, niti je umjetno nastao, nego je u naravi šuma, odnosno šumsko zemljište. To je manipulacija i izigravanje odredbi GUP-a. Pobjednički rad na prije spomenutom Natječaju predviđa izgradnju ugostiteljskog objekta upravo u šumi, odnosno na šumskom zemljištu, dakle, NE na nasutom dijelu plaže i to je ono što je nedopustivo i što je u suprotnosti sa zahtjevima Društva Marjan u izradi PPPPO-a.

Nadalje, u prije navedenom tekstu nigdje se ne spominje najvažniji citat iz odgovora Društvu Marjan koji potpisuje Državna tajnica gđa. Josipa Blažević Perušić. Iz citata koji glasi: „Slijedom svih navedenih odredbi GUP-a kojim se određuje uređivanje područja Park-šume Marjan do donošenja PPPPO-a te imajući pri tom na umu integralnu primjenu svih odredbi GUP-a, unatoč činjenici da su na grafičkom prikazu 4.b Urbana pravila označene površine s 2.9., ne proizlazi da je istima omogućena izgradnja i novih ugostiteljskih građevina na način i na temelju odredbi urbanog pravila 2.9. a a kako se to navodi u prijavi naslova.“ sasvim je razvidno da na predmetnom zaštićenom prostoru Park šume Marjan, do donošenja PPPPO-a nije moguća izgradnja novih ugostiteljskih građevina.


                                                                                                            Upravni odbor „Društva Marjan“

 

0

10.07.2011. ŠETNJA OD BENA DO INSTITUTA ZA MARJAN BEZ AUTA

Premda je Društvo Marjan još u prosincu 2010. godine, nakon prošlogodišnjeg prometnog kaosa na Marjanu, javno prezentiralo prijedlog rješenja prometne situacije, gotovo ništa od toga nije napravljeno. Iako je ovogodišnja prometna situacija znatno bolja, još uvijek nije zadovoljavajuća. Nezadovoljstvo postojećom situacijom građani su iskazali organiziranjem prosvjedne šetnju od Bena do Instituta. Da su građani s pravom nezadovoljni svjedoči to što su i u samo vrijeme održavanja šetnje, vozila parkirana na mjestima gdje nije dozvoljeno parkiranje, kao i što se propustilo desetak vozila uz objašnjenje da idu na proslavu krštenja.
                                    
Više o ovom događanju:
Evo i odgovora iz Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan objavljenog 12.07.2011. u Slobodnoj Dalmaciji: Kosović: Kontrolirat ćemo rampe i parkirališta