Arhiva kategorije: Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

Osnivanje Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Društvo Marjan 2002. godine pokreće inicijativu prema Gradskom vijeću Grada Splita za osnivanje gradske Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan

Javna ustanova za upravljanje Park- šumom“ Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita osnovana je 18. veljače 2005. godine.

Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu

Povijesni izvadak s Trgovačkog suda

Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i sve izmjene i dopune

Službeni glasnik br 28/2003

Službeni glasnik br. 2/2005

Službeni glasnik br. 29/2009

Službeni glasnik br. 30/2011

Službeni glasnik br. 21/2014

Službeni glasnik br.  40/2014

Službeni glasnik br. 48/2014 – pročišćeni tekst

Službeni glasnik br. 18/2016

 

Statut Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Službeni glasnik br. 68a/2014

 

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta – 2015.

Popis zaposlenika Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Ugovor između Hrvatskih šuma d.o.o. i Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Ugovor HŠ – JU od 03.03.2015.

Zapisnici šumarske inspekcije:

04.12.2014. Zapisnik Državne šumarske inspekcije

12.03.2015. Zapisnik Državne šumarske inspekcije  – prilog: Ugovor JU PŠM – Hrvatske šume d.o.o.

12.07.2016. Zapisnik Državne šumarske inspekcije

17.05.2017. Zapisnik Državne šumarske inspekcije – nepotpun

05.02.2019. Zapisnik Državne šumarske inspekcije_

Presude:

03.04.2015. Presuda Prekršajnog suda u Splitu – šumarski radovi

 

Tužbe  Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan protiv Srđana Marinića

 

Dokumenti Javne ustanove PŠM