Arhiva kategorije: Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan

Osnivanje Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Društvo Marjan 2002. godine pokreće inicijativu prema Gradskom vijeću Grada Splita za osnivanje gradske Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan

Javna ustanova za upravljanje Park- šumom“ Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita osnovana je 18. veljače 2005. godine.

Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i sve izmjene i dopune

Službeni glasnik br 28/2003

Službeni glasnik br. 2/2005

Službeni glasnik br. 29/2009

Službeni glasnik br. 30/2011

Službeni glasnik br. 21/2014

Službeni glasnik br.  40/2014

Službeni glasnik br. 48/2014 – pročišćeni tekst

Službeni glasnik br. 18/2016

Statut Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Statut JU PŠ Marjan (Službeni glasnik br. 68a/2014)

Statut JU PŠ Marjan (Službeni glasnik br. 2/2022)

Sistematizacija radnih mjesta i Pravilnik o radu Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta – 2011

Pravilnik o radu – 2015

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta – 2015

Pravilnik o radu – 2020

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – 2020

Ugovor između Hrvatskih šuma d.o.o. i Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Ugovor HŠ – JU od 03.03.2015.

Zapisnici šumarske inspekcije:

04.12.2014. Zapisnik Državne šumarske inspekcije

12.03.2015. Zapisnik Državne šumarske inspekcije  – prilog: Ugovor JU PŠM – Hrvatske šume d.o.o.

12.07.2016. Zapisnik Državne šumarske inspekcije

17.05.2017. Zapisnik Državne šumarske inspekcije – nepotpun

05.02.2019. Zapisnik Državne šumarske inspekcije_

12.02.19. Službena bilješka sa sastanka u Ministarstvu poljoprivrede

Presude:

03.04.2015. Presuda Prekršajnog suda u Splitu – nezakonito izvođenje šumarskih radova

25.08.2017. Presuda Prekršajnog suda u Splitu – nezakonito zapošljavanje teologinje

27.05.2020. Presuda Visokog prekršajnog suda – nezakonito zapošljavanja teologinje

11.02.2021. Presuda Općinskog prekršajnog suda – nezakonito sklapanje ugovora o radu

20.10.2021. Presuda Visokog prekršajnog suda- nezakonito sklapanje ugovora o radu

24.01.2022. Presuda Visokog upravnog suda – šumarska djelatnost

Tužbe  Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan protiv Srđana Marinića

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća JU PŠM (od 01.10.2013. do 11.04.2014.) za vrijeme dok su u UV JU PŠM bila 2 člana Društva Marjan, predsjednik Srđan Marinić i članica Duška Boban – zapisnici objavljeni pa skinuti s internetske stranice JU PŠM

48. sjednica (01.10.2013.)

49. sjednica (23.11.2013.)

50. sjednica (04.12.2013.)

51. sjednica (04.01.2014.)

52. sjednica (08.02.2014.)

53. sjednica (12.02.2014.)

54. sjednica (27.02.2014.)

55. sjednica (22.03.2014.)

56. sjednica (11.04.2014.)

Zapisnici sjednica UV JU PŠM od 2015., pa dalje

Medijski tekstovi o Javnoj ustanovi za upravljanje Park šumom Marjan

09.06.2017. Mutni poslovi na Marjanu: ustanova koja brine o park-šumi zaposlila teologinju iz redova SDP-a!?; ‘Ma sve je čisto i po propisima, trebali smo takvu osobu’

28.10.2017. Mala škola splitskog uhljebljivanja: sjećate se SDP-ovke koja je zaposlena u park-šumi Marjan s diplomom teologinje? Stigao je novi zanimljiv zaplet u njenoj priči

04.07.2020. Nova afera u splitskoj Javnoj ustanovi: Voditeljica pravne službe nezakonito dobila posao, a pretendira postati ravnateljica!?

24.07.2020. Djelatnica Park-šume Marjan: Ukazala sam na nezakonitu plaću kćeri Ivana Gabelice, a Koharević mi je na to zaprijetio otkazom!

28.07.2020. Nezakonito zapošljavanje teologinje Javnu ustanovu koštalo 400.000 kn! SDP-ovka Marijana Balić Carevski godinama radila protivno sistematizaciji

17.08.2020. Koharević je vodio ustanovu Marjan devet mjeseci bez ugovora. Pravna stručnjakinja: To je protuzakonito!

Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan i obavljanje šumarske djelatnosti – medijski tekstovi

06.02.2015. Javnoj ustanovi za upravljanje Park šumom Marjan zabranjeno izvođenje šumarskih radova

02.05.2015. Park šuma Marjan kažnjena s 18 tisuća kuna

19.09.2019. GRAD ŠUTI U posjedu smo dokumenata kojima se utvrđuje kako Javna ustanova za upravljanje Park šumom gospodari Marjanom nezakonito!

19.09.2019. Iz JU Park-šuma Marjan oštro reagirali i opovrgnuli gospodarsku djelatnost: “Voljeli bismo da smo mogli ‘opstruirati’ ovakvu sanaciju”

10.03.2020. Je li Javna ustanova legalno upisala šumarsku djelatnost u sudski registar? Evo što kažu iz nadležnog ministarstva

10.02.2021. Ugovor po kojem se kao ‘gospodarilo‘ Marjanom je krivo napisan: dovest će vas u zabludu, nećete znati tko je tko. Pogledajte kako je sročen…