02.01.2017. Građevinskoj inspekciji upućen zahtjev za inspekcijski nadzor na Benama

Upućen je zahtjev Građevinskoj inspekciji za inspekcijski nadzor izgradnje većeg broja građevina na području uvale Bene u Park šumi Marjan.

02.01.17. Prijava GI

Bene – građevine