Slučaj Beryllus

03.09.2010. Slobodna Dalmacija

Prostorni plan općine Split nije usklađen s Generalnim urbanističkim planom Splita na lokaciji izgradnje građevine investitora Beryllus u Ulici V. Lisinskog.

Lokacijska dozvola postala pravomoćna 16.12.2005.

Prostorni plan uređenja Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 31/05) stupio na snagu 21.12.2005.

22.11.20005. Lokacijska dozvola Beryllus

22.11.2005. Lokacijska dozvola – grafički prilog GUP – građevinska parcela

Napomena: GUP nije kategorija prostornog plana kojim se dokazuje da je parcela u građevinskom području

30.06.2011. Šundov: Batinić Santro i Mimica su osobe od našeg punog povjerenja

15.12.2009. Urbanizam: Mimica savjetuje, a Katačić će na čelo Zavoda

Kako je uništeno oko 1000 kvadrata borove šume za izgradnju stambenih građevina u PŠ Marjan