Arhiva kategorije: Kako se gradnjom devastirao Marjan

Posljedice manipuliranja granicama građevinskog područja u Park šumi Marjan

Kako je vidljivo iz priloženih primjera građevinskih zahvata unutar PŠ Marjan u zadnjih 20-ak godina izgrađeno je 20-ak legalnih stambenih građevina. Postavlja se pitanje kako je to moguće da se unutar zaštićenog područja legalno izgradi toliki broj kuća?

Moguće je iz razloga, jer, kako tvrde iz nadležne službe Grada Splita, nikad nije bila izrađena karta građevinskih područja Grada Splita na katastarskoj podlozi tako da su osobe koje su izdavale građevinske dozvole uz granicu PŠ Marjan odlučivale prema osobnom nahođenju nalazi li se neka čestica unutar ili izvan građevinskog područja.

Da je takva karta ipak postojala i bila izrađena potvrđuju Službeni glasnik br. 80/02 i Službeni glasnik br. 4/83.

Stupanjem na snagu Prostornog plana uređenja Grada Splita (PPUG) 2005. godine (SG 31/05) sva područja u kojem su izgrađene građevine vidljive na priloženim fotografijama nalaze se izvan građevinskog područja.

Napomena: žutim je označena granica Park šume Marjan.

Područje u PŠ Marjan između ulica Marjanski put i Vatroslava Lisinskog

Ulica Pod Kosom

Supilova ulica i Pod Kosom