04.04.2014. Upućena obavijest gradonačelniku o postojanju ozbiljnih problema stručne naravi unutar Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

Srđan Marinić predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i predsjednik Društva Marjan uputio je gradonačelniku Ivi Baldasaru obavijest o postojanju ozbiljnih problema stručne naravi unutar Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan.

Obavijest možete pročitati ovdje.

04.04.14. Obavijest gradonačelniku

Mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode možete pročitati ovdje.