Slučaj imenovanja Roberta Koharevića ravnateljem JU PŠM

17.08.2020. Koharević je vodio ustanovu Marjan devet mjeseci bez ugovora. Pravna stručnjakinja: To je protuzakonito!

11.06.2014. Zapisnik sjednice Gradskog vijeća na kojoj je Koharević imenovan ravnateljem JU PŠM (Točka 61.)

11.06.2014. Tonski zapis – Imenovanje Koharevića

Svibanj 2014. Revizorsko izvješće (obrazac C – 600)

Nakon početnog prijedloga za imenovanjem Koharevića ravnateljem JU PŠM, a nakon utvrđene  prevare  od strane v.d. ravnatelja Koharevića u postupku donošenja financijskog plana za 2014., UV JU PŠM od gradonačelnika Baldasara traži provođenje revizije poslovanja JU PŠM te povlačenje imenovanja sa sjednice Gradskog vijeća u veljači 2014.

Tijekom veljače, ožujka i travnja 2014. UV JU PŠM utvrđuje još cijeli niz nezakonitosti u radu v.d. ravnatelja Koharevića o čemu je gradonačelnik redovito izvještavan.

Nakon što je gradonačelnik Baldasar ignorirao sva upozorenja na nezakonitosti i traženje povlačenja imenovanja Koharevića ravnateljem JU PŠM, predsjednik UV JU PŠM Srđan Marinić  i članica UV JU PŠM Duška Boban, ne želeći sudjelovati u očitim nezakonitostima u radu JU PŠM, podnose neopozive ostavke 11.05.2014.

Imenovanje Koharevića ravnateljem JU PŠM 11.06.2014. odvijalo se  s dokumentacijom izdanom tijekom siječnja i veljače, kao da se nakon tog razdoblja ništa nije događalo.

Tek nakon imenovanja Koharevića ravnateljem JU PŠM Srđan Marinić dobio je 09.07.2014. Revizorsko izvješće iz kojeg je vidljiv cijeli niz neprovođenja zakonskih odredaba u poslovanju JU PŠM, a za koje su pročelnik Siniša Kuko i gradonačelnik Ivo Baldasar uvjeravali vijećnike da revizija nije pokazala nikakvih problema, ali bez davanja vijećnicima na uvid Revizorskog izvješća.

11.05.2014. Članovi Društva Marjan podnose neopozive ostavke na rad u UV JU PŠM

06.05.2014. Upućen dopis gradonačelniku, dogradonačelniku, pročelniku i svim gradskim vijećnicima o brojnim nepravilnostima u radu JU PŠM te povlačenju prijedloga imenovanja Roberta Koharevića ravnateljem JU PŠM

24.04.2014. Gradonačelnik Baldasar i dogradonačelnik Kovačević upoznati s nepravilnostima u radu JU PŠM i sumnji na počinjenje više kaznenih djela od strane bivšeg i aktualnog v.d. ravnatelja JU PŠM

27.02.2014. UV JU PŠM usvaja Izvješće o zatečenom stanju i poduzetim mjerama UV JU PŠM

18.02.2014. Zapisnik sjednice Gradskog vijeća u koju je uvrštena točka imenovanje ravnatelja JU PŠM (Točka 23.) koja je ipak povučena kad je točka došla na dnevni red

08.02.2014. Zapisnik sjednice UV JU PŠM na kojoj je zatražena revizija poslovanja JU PŠM zbog prevare v.d. ravnatelja Koharevića vezane za donošenje financijskog plana za 2014. (Točka 3)

06.02.2014. Gradonačelnik Ivo Baldasar daje pozitivno mišljenje na imenovanje Koharevića

04.02.2014. Odbor za izbor i imenovanje GV daje pozitivno mišljenje na imenovanje Koharevića

07.01.2014. UV JU PŠM daje prijedlog za imenovanje Koharevića ravnateljem JU PŠM