21.04.2010. Održan drugi sastanak predstavnika Društva s pročelnikom Upravnog odijela za komunalno gospodarstvo i redarstvo gosp. Pavom Zaninovićem

Prilikom sastanka gosp. Zaninoviću je predan još jedan materijal u vezi održavanja čistoće u park šumi (u prilogu) . Tom prigodom je posebno istanuto da sredstva u iznosu od 5.700.000,00 kn koja se izdvajaju iz resora komunale, za tekuće održavanje park šume, nisu adekvatna situaciji na terenu. Drugim rječima, za iznos koji se izdvaja za park šumu održavanje bi moralo biti znatno bolje. Pola od tog iznosa odnosi se na čuvarsku službu, dok se druga polovina troši na biološko – šumarske radove. U svakom slučaju nije prihvatljivo da se u park šumi mogu vidjeti situacije koje su prikazane na fotografijama koje su u prilogu.

Zaključak sastanka je da postoje organizacijski problemi u pogledu odgovornosti i načina rješavanja pojedinih neprimjerenih situacija između Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i Parkova i nasada, tvrtke koja je zadužena za održavanje park šume i koja fakturira svoje usluge gradu Splitu u prije spomenutom iznosu od 5.700.000,00 kn godišnje.

Mora se posebno naglasiti da je nedugo nakon ovog sastanka sanirana kamena ograda na Šetalištu Luke Botića, kao i da je popravljena i obojana ograda i saniran pod na dvije male vidilice zapadno od Telegrina.

Održavanje čistoće u Park šumi Marjan.pdf

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)