11.11.2014. Društvu Marjan ukinuto financiranje djelatnosti od interesa za Grad Split

Društvu Marjan stigla obavijest o ukidanju financiranja redovne djelatnosti Društva kao djelatnosti od interesa za Grad Split nakon 9 mjeseci financiranja.