11.03.2015. Priopćenje – Kanalizacijski cjevovod u Park šumi Marjan – zašto i za koga?

Grad Split na svojim službenim stranicama objavio je javni poziv za uvid u spis za zahvat izgradnje vodoopskrbnog i kanalizacijskog cjevovoda u ulici Pod Kosom – Meje u postupku izdavanja lokacijske dozvole na zahtjev Vodovoda i kanalizacije d.o.o.  Na prvi pogled čini se rutinski i poželjan zahvat poboljšanja životnih uvjeta građana Splita.

kanalizacija-4

kanalizacija-1

Međutim, nigdje u pozivu ne spominje se da će se glavnina zahvata odvijati u zaštićenom dijelu prirode Park šumi Marjan.

Ne spominje se niti da će se zahvat odvijati na parcelama u Park šumi Marjan za koje se traži legalizacija protupravno izgrađenih i još uvijek nedovršenih stambenih višekatnica sa stanovima za tržište (str. 35. Zahtjeva za izmjenu PPU i GUP na službenim stranicama Grada Splita – http://www.split.hr/Default.aspx?sec=1606)

popis-kanalizacija-1

Ne spominje se niti zašto zahvat predviđa postavljanje kanalizacijskih cijevi duboko u Park šumu Marjan do parcela na kojima ne postoje nikakve građevine.

kanalizacija-3

kanalizacija-2

Crveni krug označava katastarske čestice na kojima će se izvoditi zahvat gradnje vodoopskrbnog i kanalizacijskog cjevovoda unutar obuhvata Park šume Marjan, a zeleni krug izvan obuhvata

Radi li se o stvaranje preduvjeta za nove gradnje na parcelama koje nisu izgrađene?

Tko je to i s kojim pravom odlučio da građani Splita koji poštuju zakone RH i uredno podmiruju svoje financijske obveze prema Gradu Splitu i tvrtkama u vlasništvu Grada, plaćaju postavljanje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture onima koji su se ogriješili o zakone RH protupravno gradeći zgrade u zaštićenom dijelu prirode Park šumi Marjan?

Sve ovo su pitanja na koja zahtijevamo odgovore, jer građani Splita zaslužuju znati što se sve financira njihovim sredstvima.

Upravni odbor Društva Marjan

Tekst priopćenja možete pročitati ovdje.