Kulturna dobra u Park šumi Marjan

U obuhvatu Park šume Marjan nalaze se:

tri kulturno povijesne cjeline:                                                                                                                    – Kulturni krajolik poluotoka Marjan;                                                                                                            – priobalni dio predjela Meje;                                                                                                                        – poluotoka Sustipan s crkvom sv. Stjepana,

osam crkvica:                                                                                                                                                  – sv. Stjepan;                                                                                                                                                      – sv. Nikola;                                                                                                                                                        – Betlehem;                                                                                                                                                        – sv. Jure;                                                                                                                                                            – sv. Jere;                                                                                                                                                            – Gospe od sedam žalosti;                                                                                                                              – sv. Križ i Gospe od dobrog svita (savjeta) u sklopu Crikvina – Kašteleta,

šest zgrada javne namjene s obilježjima vrijedne arhitekture:

– kompleks Crikvine – Kaštelet;                                                                                                                      – kompleks galerije Meštrović,

– zgrada Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika;                                                                                  – zgrada Instituta za oceanografiju i ribarstvo;                                                                                            – zgrada Meteorološke stanica;

– zgrada ex Prirodoslovnog muzeja i malog restorana,

tri stambene zgrade s obilježjima vrijedne arhitekture:                                                                    – kuća Tresić-Pavičić;                                                                                                                                        – kuća Ferić;                                                                                                                                                      – kuća Burazin,

dva groblja:                                                                                                                                                      – Židovsko groblje;                                                                                                                                          – Spomen groblje Sustipan,

monumentalne Marjanske skale od Trumbićeve obale do Prve vidilice i                                    arheološki ostaci crkvice sv. Benedikta na predjelu Bene.

Preventivno zaštićena kulturna dobra kojima nije utvrđena trajna zaštita su:                                    – Vila Dalmacija;                                                                                                                                               – kuća u Botaničkom vrtu;                                                                                                                              – zgrada Vodovoda u Ulici V. Lisinskog;                                                                                                        – zgrada hotela Jadran na Zvončacu

kulturni-krajolikmejesustipanSv. Nikolasv-betlemsv-jure
sv-jere

gospe-od-sedam-zalosti

kastelet

galerija-mestrovicmuzej-hasinstitutmeteoroloska-stanicaSecesijske zgradekuca-tresic-pavicickuca-ferickuca-burazin
zidovsko-groblje
marjanske-skale