Arhiva kategorije: Razno

17.11.2010. Park šuma Marjan i ukidanje konzervatorske zaštite


Povodom redifiniranja granica obuhvata urbanističke zone B po kojoj podrućje Park šume Marjan više nije u zoni konzervatorske zaštite, Društvo Marjan zaprimilo je dopis od Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Konzervatorskog odijela u Splitu upućeno gradu Splitu, Javnoj ustanovi za upravljanje Park šumom Marjan i Županiji Splitsko-dalmatinskoj. Dopisom se pojašnjava ova odluka i traži se hitna izrada PPPPO-a kao temeljnog dokumenta konačne i cijelovite zaštite Park šume Marjan od gradnje, a što je u skladu s dugogodišnjim zahtjevima Društva Marjan.

Vezano za ovu temu donosimo i link na tekst objavljen u tisku:
12.11.2010. Slobodna Dalmacija, piše: V. Matijanić: “Konzervatori više ne štite Marjan”

01.11.2010. Plato Prve vidilice opet pun vozila, stupića nema


Nakon što su 2007. godine postavljeni stupići koji bi trebali spriječiti ulazak automobila na plato Prve vidilice na Marjanu situacija je i dalje neodrživa.

Kao što se vidi na fotografijama, unatoč čak dva prometna znaka kojima se zabranjuje promet automobilima, plato Prve vidilice je prepun automobila.

Razlog? Stupića nema, a prometna policija ne reagira. Što treba da se u našem gradu dogodi, pa da se poštuju propisi i zakon?
Ujedno koristimo priliku da najavimo krajem ovog mjeseca javnu tribinu na temu prometnih problema na Marjanu. Također Vas molimo da popunite novo anketno pitanje vezano za parkiranje na Prvoj vidilici.

18.10.2010. Dok Marjan čeka plan divlji graditelji nadiru – preneseno iz Slobodne Dalmacije


Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO) za park-šumu Marjan temeljni je dokument, svojevrsna marjanska biblija za oko 307 hektara površine, koliko iznosi obuhvat zaštićenog područja splitskog poluotoka.
Njime bi se u prvom redu odredili ciljevi i uvjeti zaštite okoliša i prirode, te propisale mjere za zaštitu, namjenu i uvjete korištenja park-šume.
I u važećem GUP-u iz 2006. godine propisana je izrada ovog plana, ali evo, pune četiri godine su prošle, a ovaj dokument nije napravljen, što za posljedicu ima bujanje, često i bespravne gradnje unutar granica park-šume.

Spas od devastacije
Prema riječima Nikole Grabića, nezavisnog vijećnika i člana Društva “Marjan”, već sada se unutar park-šume nalazi 57 objekata od čega njih dvije trećine nemaju dozvole. Plan je, veli, zadnji dokument koji bi mogao spasiti park-šumu od devastacije i daljnje betonizacije zelenih površina.
– Glavni razlog gradnje na Marjanu koja se otela kontroli je nepoklapanje granica park-šume koje određuje Prostorni plan grada Splita i njegov GUP, kao i izdavanje “iznuđenih“ dozvola za gradnju koje su različiti pročelnici za urbanizam u Gradu i Županiji različito tumačili.
Ovim bi se planom zaštitio isključivo javni interes i sasvim je sigurno da će njegovim donošenjem biti utvrđena nova, konačna i nedvosmislena granica park-šume. Nameće se logično pitanje je hoće li ta granica biti povučena iznad već sagrađenih objekata ili ne.
U svakom slučaju, ako se objekti ili, pak, parcele nađu u park-šumi, Grad bi njihove vlasnike trebao obeštetiti po tržišnim cijenama ili im naći zamjenske parcele, za što bi, prema našoj procjeni, trebalo oko tri milijuna eura – tvrdi Grabić.
Prema slovu zakona, obvezu donošenja PPPPO-a ima Županijska skupština, a Grad je na Grabićevu inicijativu krajem prošlem godine poslao Županiji dokument u kojem traži da se izrada plana uvrsti u program rada Skupštine.

Županija odlučuje
– Sredstva za izradu plana iznose oko 600 tisuća kuna i predviđena su proračunom Grada Splita, a uključuju troškove izrade kartografskih podloga, pripreme i provedbe javnih rasprava te troškove pripreme prostornih planova za usvajanje – navodi Grabić i dodaje još jednu važnu odredbu – nakon što Županija krene u izradu plana, na rok od dvije godine zabranjuje se izdavanje bilo kakvih akata za gradnju, osim zahvata komunalne infrastrukture te uređenja otvorenih javnih prostora.
Ako Županijska skupština do kraja ove godine na nekoj od svojih sjednica donese odluku o izradi plana, on, prema Grabićevoj procjeni, može biti usvojen u 2011. godini, nakon provedene potrebne procedure.
Ono što se sada čeka, kako bi se konačno počeo raditi prvi u povijesti dokument ove vrste za Marjan, jest zamolba Grada da se na sjednicu Skupštine uvrsti točka dnevnog reda o izradi PPPPO-a.

Mrčić prihvatio tekst odluke
Kako bi se ubrzao proces donošenja PPPPO-a, Društvo ‘Marjan’ je u suradnji sa stručnjacima izradilo tekst odluke o njegovoj izradi, jer, navodi Grabić, urbanistička služba Grada to nije učinila. Tekst odluke prihvatio je i Niko Mrčić, ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje, te je sada na Gradu da se “izbori“ za mjesto u dnevnom redu jedne od idućih sjednica Skupštine.

Sapunar: Plan nije na Skupštini
Prema informacijama koje smo dobili od Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine, materijal o izradi Prostornog plana za park-šumu Marjan još nije došao do njega, te je sigurno da se neće naći na dnevnom redu sljedeće sjednice Županijske skupštine koja je zakazana za utorak, 19. listopada.
– Ako je gospodin Niko Mrčić dobio taj dokument, znači da je u prostorni plan postupku izrade, ali ja ga još nemam iz razloga što meni na stol dolaze samo gotovi i već pripremljeni materijali – kazao nam je Petroslav Sapunar.

Piše: Nikolina Lulić

02.10.2010. Osvrt na javnu tribinu “Kako zaštititi Marjan od gradnje”


Društvo Marjan organiziralo je javnu tribinu „Kako zaštiti Marjan od gradnje“ s namjerom da se konačno potakne zaustavljanje i rješavanje pitanja neplanske stambene izgradnje kojom je Park šuma Marjan napadnuta već desetljećima. Tribini je nazočilo sedamdesetak ljudi od kojih samo četvero (Ivo Baldasar, Lidija Bekavac, Joško Dvornik, Nikola Grabić) od 25 gradskih vijećnika kojima su poslani pozivi. Tribini je nazočila i predstavnica grada Splita, te djelatnici Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan. Od stručnih službi za urbanizam grada Splita, kao i Društva arhitekata Splita i Županije Splitsko – dalmatinske nije bio nitko, premda su im pozivi bili upućeni.

Nakon uvodne riječi dopredsjednika Društva Sanija Delića, riječ je dana predsjedniku Društva Marjan, prof. emeritusu Ivi Loziću koji je govorio o planu otkupa privatnih parcela koji je izradilo Društvo Marjan u suradnji s Građevinskim fakultetom prije više od 10 godina i o prostorno-planskoj dokumentaciji vezanoj za Park šumu Marjan. Istaknute su važne odredbe PPU i GUP-a grada Splita koje govore o zaštiti Park šume Marjan.

članak 89. PPU-a grada Splita
– Za područje Park-šume Marjan je potrebno izraditi Prostorni plan područja posebnih obilježja Park-šume Marjan. Na temelju Prostornog plana područja posebnih obilježja Park-šume Marjan potrebno je izraditi program sanacije devastiranih prostora, posebno obale i neplanske izgradnje

članak 47. GUP-a grada Splita
– U granicama Park šume Marjan ne dopušta se gradnja stambenih građevina;
– Izgrađene građevine nakon 1968. godine i bez građevne dozvole, kao i sva odstupanja od građevne dozvole ili naknadne nelegalne dogradnje i nadogradnje moraju se uklanjati po dinamici, koja će biti utvrđena u Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Splita;
– Poljoprivredne površine, do privođenja planiranoj namjeni, mogu se koristiti samo za otvorene nasade (bez plastenika i staklenika) bez mogućnosti građenja poljskih kućica.

članak 105. GUP-a grada Splita
– Za područje Park-šume Marjan propisuje se izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja Park-šume Marjan.

Kao iznimno važan dokument naglašen je Prostorni plan područja posebnog obilježja (PPPPO), čiju izradu propisuju i prije spomenuti PPU i GUP. Nažalost iako uvjeti za donošenje PPPPO-a postoje već gotovo 5 godina, on još uvijek nije donesen.
O tome u kojoj fazi se to pitanje nalazi govorio je istaknuti član Društva Marjan, gradski vijećnik i bivši gradonačelnik Nikola Grabić.


Važno je kazati da je na njegovu vijećničku inicijativu u proračun grada Splita za 2010. godinu uvršteno 500.000,00 kn za njegovu izradu, a sada se čeka da Županijska skupština Županije Splitsko-dalmatinske uvrsti odluku o izradi PPPPO-a u dnevni red prilikom redovitog održavanja skupštine. Također je važno kazati da je tekst prijedloga odluke izradilo Društvo Marjan u kojem između ostalog stoji da se za vrijeme izrade PPPPO-a ne smije izdati niti jedna građevinska ili lokacijska dozvola na zaštićenom području Park šume Marjan.
Neočekivano na tribini se pojavio i gradonačelnik Željko Kerum u pratnji savjetnika za komunalu Tomislava Gruice. Kratko se obratio nazočnima uz obećanje da ova vlast neće raditi ništa što nije u skladu sa zakonom.

Nakon toga prikazano je 50-ak fotografija cjelokupnog zaštićenog područja Park šume Marjan gdje se mogle vidjeti 80-ak stambenih građevina, od kojih je dvadesetak izgrađeno u zadnjih 10-ak godina, a koje se nalaze unutar granica park šume (žuta crta).

Istaknuto je da Marjan treba braniti upravo od onih koji rade u službama koje bi trebale čuvati Marjan. Najbolji primjer tome je najnovija stambena zgrada koja se nalazi unutar granica Park šume Marjan u ulici Marjanski put (sjeverno od vodospreme). Osim fotografija zgrade prikazan je i novinski članak naslova: „Park šuma Marjan: kvadrat stana 3500 €“ objavljen 03.09.2010. godine u Slobodnoj Dalmaciji.

Iz tog novinskog članka jasno je vidljivo da je zgradu projektirao arhitekt Jurica Jelavić, koji osim što je predsjednik Društva arhitekata Splita, je i član gradonačelnikovog savjeta za urbanizam. Isto tako u članku se može pročitati da je Branka Mimica, aktualna savjetnica gradonačelnika za urbanizam, prije dolaska na tu funkciju bila direktorica tvrtke „Beryllus“ koja je investitor spomenute zgrade. Dakle, upravo oni koji bi trebali biti u prvom redu zaštite Marjana, sudjeluju u nepovratnom uništavaju marjanske šume.
Šteta što je gradonačelnik Željko Kerum bio vrlo kratko nazočan, pa nije imao prilike vidjeti i čuti što njegovi najbliži suradnici rade na Marjanu.
Također je upozoreno na opasnost od moguće buduće izgradnje na sjevernim padinama gdje se granica građevinskog područja ne poklapa s granicom zaštićenog područja, već se proteže duboko u šumu, uzduž Šetališta M. Tartaglie, kao i na pošumljeno područje, doduše izvan područja park šume, gdje se očito ne namjeravaju štiti zelene površine, šuma i pojedinačna stabla, kako je predviđeno GUP-om za kontaktna područja
Nakon prikaza cjelokupne granice park šume prišlo se diskusiji. Brojna izlaganja pojedinaca bila su nabijena emocijama i mogla se osjetiti ogorčenost građana ovakvom situacijom na Marjanu. Naročito su se tražila imena onih koji su sudjelovali u nagrđivanju Marjana. Posebno je nezadovoljstvo okupljenih izraženo prema službama i pojedincima koje izdaju dozvole i projektiraju, tj. udruženi s investitorima zajednički sudjeluju u devastaciji Marjana. Može se zaključiti da su svi nazočni složni u tome da se s ovakvom praksom nagrizanja park šume od strane moćnih i podobnih pojedinaca mora zaustaviti.

Prvi zakonski korak prema tome je konačno usvajanje odluke o pokretanju izrade PPPPO-a, a što bi se moralo uvrstiti u dnevni red na slijedećoj Županijskoj skupština Županije Splitsko-dalmatinske. Tijekom izrade tog plana mora se doći do rješenja svih otvorenih pitanja na području park šume. Drugim riječima mora se riješiti pitanje obeštećenja vlasnicima privatnih parcela, pitanja već izgrađenih objekata, mjesto postavljanja ograde, kao i sva ostala pitanja namjene i korištenja zaštićenog područja park šume. U izradu tog plana moraju biti uključeni predstavnici Grada Splita i Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, Županije Splitsko – dalmatinske, predstavnici splitskih udruga građana, predstavnici vlasnika parcela u park šumi Marjan, te predstavnici zainteresiranih građana Splita kako bi se javnim raspravama i uvidima u situaciju na terenu došlo do rješenja ovog važnog problema.
Na kraju je najavljeno održavanje slijedeće javne tribine čija tema će biti prometni problemi u Park šumi Marjan.

Društvo Marjan se iskreno zahvaljuje svima koji su se odazvali na ovu javnu tribinu, a posebno onima koji su svojim aktivnim sudjelovanjem i iznošenjem svog mišljenja dali doprinos početku rješavanja ovog problema prisutnog već desetljećima na Marjanu.
Posebno se zahvaljujemo Gradskom kotaru Varoš i predsjedniku Vojku Božuliću koji su nam omogućili održavanje ove javne tribine.

30.09.2010. “Unutar Park-šume niklo dvadeset kuća” Slobodna DalmacijaJavna tribina „Kako zaštiti Marjan od gradnje“ koja se u utorak navečer u organizaciji Društva marjan održala u prostorijama GK Varoš, poslala je jasnu poruku Županijskoj skupštini od koje traže što hitniju izradu prostornog plana područja posebnih obilježja za područje Park-šume Marjan (PPPPO), koji bi napokon dao odgovore na ključna pitanja namjene i korištenja prostora, te razgraničenja, a na temelju toga plana trebali bi se izraditi programi sanacije devastiranih prostora, posebno obale i neplanske izgradnje.
Izrada o trošku Grada
Prema riječima nezavisnog vijećnika Nikole Grabića i člana Društva Marjan, u studenom prošle godine Gradsko vijeće je donijelo odluku u kojoj Grad Split traži od Županije da u svoj program rada za ovu godinu uvrsti izradu PPPPO-a, i to na trošak Grada, koji bi iznosio 500 tisuća kuna.
– Očekujemo da se na dnevnom redu Županijske skupštine što prije nađe ovaj prijedlogm kako bismo mogli krenuti s natječajem za izrađivača plana i njegovom izradom te na kraju javnom raspravom – kazuje Grabić i dodaje kako donošenjem teodluke nastupa moratorij od dvije godine, za vrijeme kojih se neće smjeti izdavati nikakve nove dozvole za gradnju.

Inače, na tribini se netom nakon njezina početka pojavio gradonačelnik Željko Kerum u pratnji savjetnika za komunalu Tomislava Gruice.
– Ova vlast neće tražiti nove izmjene GUP-a za novu izgradnju na Marjanu. Ništa novo nećemo prihvatiti, iako ima dosta zahtjeva ljudi. Ono što su bivše vlasti napravile, to ćemo poštovati. Ova će se vlast ponašati kako je zakonom propisano, a ja sam siguran da ne postoji netko tko bi išao graditi bez građevinske dozvole unutar Park-šume. Taj bi bio lud – rekao je Kerum.
Srđan Marinić, tajnik Društva, pokazao je najnovije fotografije gradnje unutar Park šume, gdje postoji niz objekata, poglavito na južnim padinama Marjana, koji su iza crte razgraničenja, utvrđene GUP-om iz 2006. godine, odnosno unutar Park-šume.
– Na južnom unutar Park-šume, među 20-ak kuća nalazi se, primjerice, i kuća poznatog košarkaša Tonija Kukoča, a za zadnju kuću sagrađenu na tom dijelu projektant je bio Jurica Jelavić, predsjednik Društva arhitekata, što je nedopustivo. Na sjevernoj strani, također unutar Park-šume, sagrađene su tri zgrade za invalide rata, od strane Ministarstva branitelja – veli Marinić.

Kosović za novu crtu
Mate Kosović, privremeni ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, proglasio je važeći GUP – nelegalnim.
– Ono što je iscrtano kao granica Park-šume je nelegalno jer nije potvrđeno od Županijske skupštine. Neka se izbriše sve što je Grad crtao i neka se krene od početka – mišljenja je Kosović.
Tribini su, inače osim Keruma, Gruice i Grabića, nazočili i vijećnik HNS-a Joško Dvornik, SDP-ovac Ivo Baldasar te vijećnica HGS-a Lidija Bekavac

Piše: Nikolina Lulić, Slobodna Dalmacija, 30.09.2010.

28.09.2010. Javna tribina “Kako zaštiti Marjan od gradnje”


Obavještavamo sve građane Splita, a posebno zaljubljenike u naš Marjan da je Društvo Marjan pristupilo organiziranju niza tematskih javnih tribina na temu aktualnih problema u Park šumi Marjan. Prva tribina naziva “Kako zaštiti Marjan od gradnje” održat će se u utorak 28.09.2010. godine u 18.30 sati u sali Gradskog kotara Varoš, Sinovčićeva 6.

Molimo sve zainteresirane da svojom nazočnošću i aktivnim sudjelovanjem pomognu u naporima za zaštitom i očuvanjem našeg jedinog Marjana.

13.09.2010. Javna ustanova odgovorila na e-mail upite Društva Marjan

Javna ustanova za upravljanje park – šumom Marjan odgovorila je na e – mail upite od 26.06.2010.

Neprimjerene info – ploče na Institutu

Poštovani,

Ovim putem Vas obaviještavamo DA smo dogovorili uklanjanje dolje spomenutih tabli.
Budući DA smo Početkom ove godine obnovili dio drvenih tabli I putokaza unutar park-šume,
Tijekom ove proračunske godine nismo više u mogućnosti izrađivati Još tabli, Kao ni popravljati postojeće.
Kako svake godine planiramo popravak I izradu tabli na Marjanu, Vaš inicijativu ćemo uvrstiti u plan za iduću godinu.

S Poštovanjem,
Mate Kosović
Privremeni ravnatelj
JU PŠ Marjan

______________________________________________________
Bager u park šumi

Poštovani,

Ovim putem Vas izvještavamo o radovima na terenu uz Meštrovićevo šetalište, te o radnjama koje smo poduzeli u svezi zemljišta na kojem su vršeni radovi.

Čuvar prirode vršio je izvid na terenu u nekoliko navrata u Početnoj fazi radova, nakon čega je Dana 02.07.2010. Održan sastanak u prostorijama Javne ustanove sa vlasnikom zemljišta. Tom prilikom, napravljen je zapisnik u kojem vlasnik zemljišta potpisuje izjavu o sadnji maslina na istom zemljištu.
Kontaktirani su I Parkovi I nasadi do kojih je dopisom zatražena suradnja u motrenju dotične parcele, te pravovremenom izvještavanju o eventualnim promjenama na njoj.
Nedugo nakon toga, Javna ustanova izvršila je prijavu inspekciji Zaštite prirode, te Inspektor izlazi na teren zajedno s ravnateljem Ustanove Dana 10.07.2010.
Budući DA pri prvom inspekcijskom nadzoru vlasnik zemljišta nije mogao prisustvovati, inspektor 17.08. Ponovo izlazi na teren zajedno sa čuvarom prirode I vlasnikom zemljišta.
Daljnji postupak je u nadležnosti inspektora Zaštite prirode, a Ustanova će Inspektorijat izvijestiti o eventualnim promjenama na spomenutom zemljištu.

S Poštovanjem,
Mate Kosović
Privremeni ravnatelj
JU PŠ Marjan

Prosvjed građana protiv prometa na Marjanu

 
Facebookom kruži pozivnica za događaj

Kao administrator je navedena gospođa Žaklina Jurić. U opisu događaja se nalazi link na ovaj site (http://www.drustvomarjan.com/).
Društvo Marjan nije organizator spomenutog prosvjeda koji će se održati u subotu 17.07. u 19.19 sati na Benama, kako bi se moglo shvatiti iz pozivnice.
Koliko nam je poznato radi se o spontanom okupljanju građana putem facebooka
http://www.facebook.com/pages/Zaustavimo-promet-automobilima-na-Marjanu/137221216304006?ref=ts
kao reakcija povodom nezatvaranja rampe na Institutu.
Još jednom ponavljamo da Društvo Marjan nije organizator spomenutog prosvjeda, ali podržavamo građansku inicijativu, pogotovo ako je u skladu s traženjima i zahtjevima Društva Marjan.

Građanski prosvjed: “ZAUSTAVIMO PROMET AUTOMOBILIMA NA MARJANU”

Gdje se učlaniti?

Pristupnicu možete ispuniti, isprintati i popunjenu donijeti u prostorije Društva Marjan (Obala Hrvatskog narodnog preporoda 25, na Rivi).

kuca-dm

Kontakt

Društvo “Marjan”
Obala hrvatskog narodnog preporoda 25
21000 Split
e-mail: drustvo.marjan.split@gmail.com