Kako su splitski prostorni planeri izveli “akciju” uvođenja građevinskih područja u Park šumu Marjan u GUP Splita

Na javnom uvidu prilikom donošenja Generalnog urbanističkog plana Splita (SG Grada Splita br. 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14, 55/14 – pročišćeni tekst)  bio je izložen gornji kartografski prikaz Namjena i korištenje prostora. Na takav kartografski prikaz građani su mogli davati svoje primjedbe i prijedloge.

Međutim, usvojeni kartografski prikaz GUP-a je onaj donji na kojem je označeno drastično povećanje površine R3 na području Kašjuna i Prve vode te granice građevinskog područja koja zadire duboko u zaštićeno područje Park šume Marjan.

Kako je to moguće?

“Tajna” je u tome što je Gradsko vijeće Grada Splita mjesec dana prije donošenja Generalnog urbanističkog plana (GUP) usvojilo Prostorni plan uređenja Grada Splita (PPUG) koji je plan šireg područja od GUP-a koji mora biti usklađen s planom šireg područja. PPUG-om utvrđuju se građevinska područja naselja te je prije konačnog usvajanja GUP-a izvršeno usklađivanje GUP-a s PPUG-om te su se tako odjednom pojavila građevinska područja u obuhvatu Park šume Marjan koja nisu bila vidljiva za vrijeme javnog uvida u prijedlog GUP-a na koji je bio usmjeren fokus javnosti. Premda zakon kaže da se mora ponoviti javna rasprava ako dođe do promjena granica  građevinskog područja nakon javne rasprave, ovo nije bio takav slučaj, jer se ovdje radilo o usklađivanju plana užeg područja (GUP) s planom šireg područja (PPUG). Vrlo maštovito izvedena “akcija” splitskih urbanista uvođenja građevinskih područja u obuhvatu Park šume Marjan.

1 misao o “Kako su splitski prostorni planeri izveli “akciju” uvođenja građevinskih područja u Park šumu Marjan u GUP Splita

  1. Povratni ping: Građevinska područja u Park šumi Marjan | Društvo Marjan

Komentari su zatvoreni.